Op en top lente in het Torfbroek - AFGELAST

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Begin juni is een geschikte periode om met het fascinerende natuurleven in het Torfbroek kennis te maken. Kom je met ons mee op verkenning?

Laarzen zijn aanbevolen.

Informatie

Wanneer

Waar

Torfbroek, parking

Organisatie

Natuurpunt Kampenhout