Levendig Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Begin juli kom je gewoon ogen tekort om al het leven er te kunnen bewonderen.

Laarzen zijn hierbij aanbevolen. Inschrijven is dit jaar wel verplicht !

Informatie

Wanneer

Waar

Torfbroek, parking

Organisatie

Natuurpunt Kampenhout