Voorjaarswandeling in het Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Het leven komt er op een gezapig tempo op gang. Begin mei is een geknipt moment om er kennis mee te maken. Speciale aandacht gaat naar de voorjaarsbloeiers, maar we laten geen kans onbenut te bekijken wat leeft in dit waterrijk gebied en zich ook durft te tonen.

Laarzen zijn aanbevolen.

Informatie

Wanneer

Waar

Torfbroek, parking

Organisatie

Natuurpunt Kampenhout