Compostvat, compostbak of wormenbak • aanvraagformulier toelage