Aanpassingen dienstregeling De Lijn vanaf 4 november

Gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019 8.49 u.
Vanaf maandag 4 november zal de dienstregeling van De Lijn in onze regio lichtjes aangepast worden. De laatste tijd moest De Lijn een uitzonderlijk aantal busritten in de regio Vlaamse Rand schrappen omwille van personeelstekort. Voor de gemeente Kampenhout heeft deze maatregel geen grote gevolgen.

De Lijn kampt de laatste tijd met een tekort aan chauffeurs. Het beroep van chauffeur is dan ook een knelpunberoep in de ganse transportsector. De Lijn werkt met man en macht om dit chauffeurstekort en het aantal afgeschafte lijnen te verhelpen en merkt dat de maatregelen om chauffeurs aan te trekken en het beroep aantrekkelijker te maken ook beginnen te werken. Alleen in de regio Vlaamse Rand blijft het personeelstekort aanhouden.

De Lijn wil de klanten een betrouwbare service bieden. Daarom zal vanaf 4 november de dienstregeling licht aangepast worden op een twintigtal buslijnen. Op die manier kan met het beschikbare personeel de overige geplande dienstverlening ook effectief uitgevoerd worden. Na de kerstvakantie verwacht De Lijn de volledige dienstregeling opnieuw te kunnen uitvoeren.

De inwoners van Kampenhout zullen normaal weinig hinder ondervinden van deze maatregel. Alleen aanpassingen aan lijn 621 Vilvoorde-Zaventem zouden een lichte invloed kunnen hebben voor Kampenhoutenaren die in Melsbroek overstappen. De dienstregeling van de bussen die door Kampenhout rijden, wordt niet aangepast.

Geen ideale oplossing

De Lijn beseft dat dit tijdelijk verminderde aanbod op een aantal lijnen geen ideale oplossing is. Voor het merendeel van de klanten verhoogt echter de betrouwbaarheid en is de impact van deze aanpassing minimaal. Bij het aanpassen van het aanbod werd er immers op gelet dat hoofdzakelijk ritten weggehaald werden waarvan de impact het kleinst is. De Lijn heeft er ook maximaal op toegezien dat er geen ritten op schoollijnen (500-599) worden geschrapt.

Uiteraard kunnen er steeds ritten wegvallen of vertraging oplopen door overmacht, bv. files, ongevallen onderweg,... De weggevallen ritten worden ondertussen ook al weergegeven via de real-time info die via allerlei kanalen te raadplegen is. De Lijn probeert deze real-time info steeds verder te verbeteren. 

In bijlage vindt u een overzicht van de lijnen waarop vanaf 4 november aanpassingen gebeuren. Communicatie hierover is ook terug te vinden op de website van De Lijn (in de routeplanner vanaf 1 november), via infokaartjes bij de chauffeurs en in de loop van de herfstvakantie aan de haltes van de betrokken lijnen. Ook de betrokken scholen in de regio Vlaamse Rand worden op de hoogte gebracht van deze maatregel.

Voor meer info en vragen kan u terecht bij vervoerregiomanager Philippe Jacobs (philippe.jacobs@delijn.be of 0477 33 30 30) of de vervoerregiodeskundige Joachim Nijs (joachim.nijs@delijn.be of 0471 11 66 24).