Kampenhout richt aangetekende brief aan eerste minister en staatssecretaris: Hellebos als opvanglocatie niet geschikt en onhaalbaar

Gepubliceerd op woensdag 15 maart 2023 13.30 u.
Het college van burgemeester en schepenen richtte een aangetekende brief aan het kabinet van de eerste minister en van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Daarin bevestigt het college zijn eerdere standpunt dat het Hellebos niet geschikt en onhaalbaar is als opvanglocatie voor asielzoekers.

Op donderdag 9 maart stelde de federale overheid lokaal bestuur Kampenhout ervan in kennis dat het terrein in het Hellebos nog steeds als mogelijke opvanglocatie overwogen wordt, ondanks de eerder gestelde voorwaarden door burgemeester Kris Leaerts. Het gaat zowel om technische voorwaarden (o.a. watervoorziening en riolering) als om juridische (o.a. het verkrijgen van een omgevingsvergunning).

Het terrein van de slipschool ligt middenin waardevol natuurgebied. Lokaal bestuur Kampenhout heeft de duidelijke beleidsvisie om deze locatie tot natuurgebied te herwaarderen. Daarvoor loopt momenteel al een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse regering deelt die visie en weigerde in 2022 de aanvraag tot omgevingsvergunning door de federale politie voor de activiteiten van een slipschool.

Deze week ontving het lokaal bestuur het kabinet van eerste minister Alexander De Croo en dat van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Er vond eveneens een overleg plaats op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Op basis van die gesprekken richtte het lokaal bestuur op woensdag 15 maart een aangetekende brief aan de eerste minister en de staatssecretaris om deze denkpiste te verlaten en niet in een lange juridische en stedenbouwkundige procedure te verglijden. Als de federale overheid effectief een vergunning zou aanvragen, zal het college die dan ook gemotiveerd weigeren.

Meer info vind je op onze pagina met veelgestelde vragen: www.kampenhout.be/hellebos.