Witloofroute

Witloof is als plant al heel lang gekend. Daar waar de oorsprong wordt gesitueerd te Schaarbeek, werden in de omgeving steeds meer velden beplant met witloof. De witloofteelt breidde zich vlug uit tot de driehoek Brussel-Mechelen-Leuven die daarom de naam “Witloofstreek” kreeg.

De driehoek Brussel-Mechelen-Leuven wordt doorsneden door de gewestweg Brussel-Haacht. De witloofroute blijft ten noorden van deze as zodat gevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers vermeden worden.

Goed berijdbare route met uitsluitend vlak terrein.

Praktisch

Duur van de fietstocht: ± 2u30u. Afstand: ± 39 km.

Startplaats: Toeristische dienst Kampenhout in Villa Lucie, Kerkstraat 34 te 1910 Kampenhout.

De volledige fietstocht is voor € 1,75 verkrijgbaar op volgende plaatsen: