Wandelen langs Laar en List

De wandeling "Langs Laar en List" is een bewegwijzerde, streek- en natuurwandeling doorheen de deelgemeente Nederokkerzeel, één van de mooiste dorpen in Vlaams-Brabant.

Nederokkerzeel-Laar

Naast het dorpscentrum van Nederokkerzeel was het gehucht "Laar", een der oudste ontginningen, de belangrijkste wijk van het dorp met eenzelfde intensieve parcellering (verkaveling) en bebouwing zoals duidelijk blijkt uit de Ferrariskaart van 1777. Volgens Verbesselt zou die wijk ontstaan zijn in de 9de eeuw, die zelfs een zelfstandige ontwikkeling kende, los van de Sint Michiels-abdij. Van oudsher behoorde het grondgebied van Laar tot het allodiaal of eigen bezit van de graven van Leuven, de latere hertogen van Brabant. Hun macht was er juridisch gegrondvest op de zogenaamde "regalia rechten" waarbij de hertog naar aloud gebruik het alleenrecht bezat over bossen, heiden, driesen en beemden. De benaming "Laar" verwijst naar een open plek in een weide of bos.

De naam zou ook kunnen ontleend zijn aan het geslacht "de Lare", dat hier van ouds een leenhof bezat. Een tweede mogelijkheid zou zijn dat deze familie "de Lare" genoemd werd naar de plaatsnaam. Later in de 13de eeuw werd "Laar" overgedragen aan de abdij van Kortenberg, die de tienden inde. In de loop van de 16de eeuw ontwikkelde "Laar" zich tot een onafhankelijke heerlijkheid, onder beheer van de Heren van Nossegem de familie "de Keyzer". Vervolgens de familie van Leefdaal (1690).

Oorspronkelijk "Hof van List"

Uit het pachtcontract van 1256 opgesteld door ridder Franco vernemen wij een nauwkeurige beschrijving van het eerste Hof van List, dat na de dood van het echtpaar aan de abdij van St.-Michiels zou toekomen.

Bij de afbraak van dit hof in de 17de eeuw, zal er een kasteel opgetrokken worden, dat beschreven wordt als "huys van List". Het diende de rentmeesters of provisors, in regel religieuzen van de abdij, tot residentie.

Op vrijdag 30 september 1796 gingen de Fransen over tot opeising van gebouwen en inboedel van Lister Huys.

Later kwam het in handen van baron Charles Vanderlinden d´Hoogvorst, die het liet afbreken en de sloten vulde. Alleen de Mostaardvijver bleef over.

Van de omgeving blijven wel nog een paar mooie hoeven bewaard, Liststraat nr. 24 en 26.

Praktisch:

Duur van de wandeling: ± 2u30. Afstand: ± 8 km

Startplaats: Parking St.- Stefanuskerk te Nederokkerzeel.

Deze wandeling kan elke dag worden gewandeld onder leiding van een streekgids, mits reservatie via de dienst toerisme Kampenhout.

U kan deze wandeling ook zonder gids wandelen. De volledige wandelbrochure is voor € 2,50 verkrijgbaar op volgende plaatsen: