Orgaandonatie

Word orgaandonor ... En red een mensenleven!

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Orgaanschaarste en het bestaan van verschillende wachtlijsten zijn mogelijke redenen om uitdrukkelijke toestemming te geven voor orgaandonatie bij een overlijden.

Er zijn 4 mogelijke beslissingen:

  • Orgaandonatie voor transplantatie: voor mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: voor mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: bijvoorbeeld voor innoverende therapieën.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: voor wetenschappelijk onderzoek zonder menselijke toepassing. Dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij u dit uitdrukkelijk weigert tijdens uw leven of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kan u de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' laten registreren. Dit kan op 3 manieren:

  • bij de huisarts;
  • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be;
  • bij de dienst burgerlijke stand. Hiervoor maakt u een afspraak (telefonisch/per mail). U brengt het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie) of wij sturen het u toe) alsook uw elektronische identiteitskaart mee. De registratie van instemming met of weigering van orgaandonatie is kosteloos.