Leegstand en verwaarloosde gebouwen en woningen

Laat uw woning er niet leeg of verkommerd bijstaan!

Gemeenten en steden zijn bevoegd om een leegstand- en verwaarlozingsregister bij te houden waarin alle leegstaande en/of verwaarloosde woningen op het grondgebied geïnventariseerd worden. De gemeente heeft sinds 1 januari 2020 een nieuw belastingreglement leegstaande woningen en gebouwen en een nieuw belastingreglement verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd.

Wanneer staat een woning leeg?

Een woning staat leeg als deze gedurende meer dan één jaar niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie. Er gebeurt steeds een controle ter plaatse vanop het openbare terrein. Er dienen dan minstens twee indicaties aanwezig te zijn die kenmerkend zijn aan een leegstaande woningen. Als de registerbeheerder, volgens deze indicaties, een vermoeden heeft dat uw woning leegstaat, brengt hij u hiervan op de hoogte.

Staat uw woning leeg, overweeg de mogelijkheid om met het sociaal verhuurkantoor, Webra, in zee te gaan. Op die manier kan u interessante renovatieovereenkomsten sluiten en ontvangt u gegarandeerde huurinkomsten.

Wanneer is een woning verwaarloosd?

Een woning is verwaarloosd als er minimaal twee indicaties aanwezig zijn (tenzij het gaat over vuil, afvalstorting of aanwezigheid van onkruid, dan is één indicatie voldoende). Nieuw vanaf 1 januari 2020 is dat er nu ook zal gekeken worden naar de verwaarlozing van het gebouw, en niet enkel naar de verwaarlozing van de grond.

Staat uw woning leeg of is uw woning verwaarloosd, neem dan zeker contact op met de woonconsulent. De woonconsulent kan je begeleiden in het zoeken naar een oplossing en het vermijden van een heffing op belasting.

Sociaal beheersrecht

Om verwaarlozing en vandalisme tegen te gaan worden jaarlijks nieuwe controles uitgevoerd. Verder zal er gebruik gemaakt worden van het sociaal beheersrecht naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 4 mei 2018 en het uitvoeringsbesluit over het sociaal beheersrecht van 17 mei 2019.

Het sociaal beheer houdt in dat een gemeente een leegstaande, verwaarloosde of een ongeschikte en/of onbewoonbare woning die minstens twee jaar opgenomen staat in het register, in de plaats van de eigenaar kan beheren. De gemeente heeft dan het recht om werken uit te voeren in de woning en deze te verhuren gedurende negen jaar. In ruil voor het uitoefenen van het sociaal beheersrecht, ontvangt de eigenaar een jaarlijkse vergoeding.

Deel deze pagina