Leegstand van gebouwen en woningen

Een kopie van de lijst van leegstand aanvragen, doet u volgens de procedure van openbaarheid van bestuur