Gemeenteraadscommissie voor financiën

Samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties. Zij vergaderen als het nodig is en bespreken dan dossiers met een belangrijke financiële invloed op o.a. de begroting, investeringen,
enzovoort.