Kampenhout levert 30 gratis conformiteitsattesten af

Gepubliceerd op maandag 16 januari 2023 8.35 u.
Ben je eigenaar-verhuurder van een woning? Spits dan je oren, want in 2023 levert het lokaal bestuur 30 gratis conformiteitsattesten af. Als je op eigen initiatief een woningcontrole aanvraagt en voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen 2021, dan leveren we het attest gratis af.

Een conformiteitsattest geeft aan of een woning aan de veiligheids- en gezondheidsnormen voldoet en kost in Kampenhout normaal 62,5 euro. Het wordt na een woningcontrole afgeleverd. Een conformiteitsattest is standaard 10 jaar geldig. Bij minimaal 4 en maximaal 6 kleine gebreken wordt het tot 5 jaar beperkt.

Voordelen als verhuurder?

  • Jouw woning heeft een kwaliteitslabel waarmee je potentiële huurders over de streep kan trekken.
  • Het attest is het bewijs dat de woning bij de start van de huurovereenkomst aan de basiskwaliteiten voldoet, wat van pas kan komen als er tijdens de verhuurperiode discussies ontstaan.
  • Je kan aan de verzekeringsmaatschappij aantonen dat je als een goede huisvader gehandeld hebt en dat de huurwoning niet brandgevaarlijk was.

Wil je een conformiteitsattest aanvragen voor een woning die je verhuurt? Contacteer dan het woonloket via woonloket@kampenhout.be of 016 65 99 18.