21 september: Internationale Dag van de Vrede

Gepubliceerd op dinsdag 17 september 2019 14 u.
21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’. Belgische steden en gemeenten, net zoals onze gemeente Kampenhout, besteden hier jaarlijks de nodige aandacht aan.

Een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de week van 21 september maakt onze vredeswens zichtbaar.

Onze vredeswens staat dit jaar in het teken van de strijd tegen kernwapens. Anno 2019 spelen kernwapens jammer genoeg opnieuw een grote rol in de internationale politiek. Bestaande afspraken worden opgezegd en een nieuwe nucleaire wapenwedloop lijkt ingezet.

Gelukkig keurden 122 landen de finale tekst goed van een nieuw VN-verdrag dat kernwapens ondubbelzinnig moet verbieden voor alle landen: zowel het bezit, de productie, de stockage, etc. Van zodra 50 landen het verdrag ratificeren, treedt het in werking. Verassend genoeg steunt de Belgische regering het VN-kernwapenverbod nog niet.

De internationale campagne ICAN ('International Campaign to Abolish Nuclear Weapons') die het nieuwe VN-verdrag mee bewerkstelligde, ontving hiervoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede. Eind 2018 lanceerde ICAN een internationale campagne specifiek gericht aan steden en gemeenten wereldwijd, met de vraag om hun steun voor dit VN-verbod kenbaar te maken. Deze oproep werd onderschreven door onder meer Berlijn, Parijs en Washington… en ook door onze gemeente!

Op 21 september zullen Belgische burgemeesters een gezamenlijke open brief aan de nieuwe Belgische regering sturen met de oproep om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen.

De steun van de Belgische bevolking is er alvast: uit een recente internationale publieksbevraging blijkt dat een grote meerderheid van de Belgen het VN-kernwapenverbod steunt.

Ook u kan uw stem zichtbaar maken: hang een vredesvlag op en stuur een klacht naar uw bank als die wel nog steeds in kernwapens zou investeren.

Alle info op www.dagvandevrede.be