vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Zorgwonen

Definitie:

zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:

 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd,
 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid,
 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning,
 4. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  1. hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen 65+
  2. hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een ten laste neming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven,

Wat is Zorgwonen?

Zorgwonen is het laten inwonen van een zorgbehoevende in een bestaande woning. Op die manier wil men de zorgbehoevende in de mogelijkheid stellen om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Hoe de zorgbehoefte bewijzen?

Bij invaliditeit van 66% of meer volstaat een afschrift van de mutualiteit of een bewijs dat je in aanmerking komt voor de zorgverzekering. Leeftijd wordt dan weer opgevraagd aan de hand van de identiteitskaart of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

(Z)orgwoonnummer: al van gehoord?

Kreeg u in het verleden ooit al eens te horen dat u geen aanspraak maakte op de studiebeurs van zoonlief of dat u verminderende werkloosheidsuitkeringen genoot omdat uw ouders of een ander familielid bij u inwoonden?
Wie in het verleden in Vlaanderen voor Zorgwonen koos en iemand in huis nam werd op fiscaal vlak beschouwd als één gezin. Dit betekende dan dat je als zorgverlener moest inleveren op sociale uitkeringen en/of sociale voordelen.
Om de fiscale afstraffing tegen te gaan en de mantelzorg te stimuleren werd in 'De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening' van 27 maart 2009 het zorgwoonnummer opgenomen.
Concreet betekent dit dat men verschillende personen (max. 2) kan inschrijven op één en hetzelfde adres. De zorgverlener en zorgbehoevende behouden elk hun eigen fiscaal statuut.

Voorwaarden om een Z-nummer te bekomen?

 • De zorgwoning moet ondergebracht worden in een bestaand huis waarbij de ruimten van de zorgwoning niet groter zijn dan 1/3 de van de bestaande woning, de gemeenschappelijke delen van de woning worden niet meegeteld.
 • De zorgwoning moet dienen voor maximum 2 ouderen (60+) of maximum 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven).
 • Zowel de woning als de nieuwe zorgwoning moet van dezelfde eigenaar zijn.

Hoe aanvragen ?

Ga steeds langs bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente om na te gaan of u al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning of melding. Men kan u wegwijs maken in de mogelijkheden en de te volgen procedures, al dan niet met een architect.
Voor zorgwonen heeft de wetgever voorzien dat het maken van een zorgwoning:

 • Binnen het bestaand bouwvolume zonder constructieve werken vrijgesteld is van de vergunningsplicht. Met constructieve werken (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen of openingen in dragende muren), wordt de vergunningsplicht omgezet in de meldingsplicht.
 • Bij uitbreiding van het bestaand bouwvolume is er altijd een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Het meldingsformulier kan je downloaden via www.rwo.be.

Je kan ook op het gemeentehuis, bij de dienst Ruimtelijke Ordening of op het Woonloket een meldingsformulier krijgen. Op het Woonloket kan je ook geholpen worden bij het invullen van je aanvraag. Het ingevulde document stuur je dan terug op naar de gemeente of je brengt het persoonlijk binnen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Na korte tijd krijg je dan van de gemeente bericht voor controle op de zorgvraag en wordt dit goedgekeurd.
De goedkeuring van de zorgwoning is niet hetzelfde als een stedenbouwkundige vergunning voor een meergezinswoning. Na het beëindigen van de zorgsituatie, die moet gemeld worden aan het gemeentebestuur, is de woning opnieuw een ééngezinswoning.

Voordelen

 1. Je leeft zelfstandig maar kan steeds rekenen op de hulp van één of meerdere oudere of jongere personen.
 2. Er is meer mogelijkheid tot sociaal contact en dus minder kans tot eenzaamheid.
 3. Het kost minder geld dan apart een woning te kopen of te huren.

Subsidies of premies

Voor het zorgwonen op zich zijn er geen subsidies of premies voorzien in Vlaanderen. De zorgbehoevende persoon kan echter misschien in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering en het bijwonend familielid of de bijwonende kennis kan misschien recht hebben op een provinciale en/of gemeentelijke mantelzorgpremie als deze instaat voor de zorg.pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-12-2014