vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken
Ontwerp actieplannen wegverkeerslawaai en spoorverkeerslawaai

Aankondiging openbaar onderzoek voor het ontwerp actieplan wegverkeerslawaai voor de belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar en voor het ontwerp actieplan spoorverkeerslawaai voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30 000 treinpassages per jaar (2de fase)

De opmaak van de geluidsbelastingskaarten en -actieplannen kadert in de uitvoering van de richtlijn 2002/49/EG betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

De aanpak van de richtlijn is gebaseerd op:

  • het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden (gemeenschappelijke geluidsindicatoren en berekeningsmethoden);
  • het aannemen van actieplannen op basis van de prioritaire problemen die werden vastgesteld op deze geluidsbelastingskaarten op grond van overschrijding van een relevante grenswaarde of andere door de lidstaten gekozen criteria;
  • het voorlichten van het publiek (openbaar onderzoek).

De richtlijn wordt in 2 fases geïmplementeerd:

  • in uitvoering van de 1ste fase van de richtlijn moeten de lidstaten geluidsbelastingskaarten en actieplannen opmaken voor alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, voor alle belangrijke wegen waarop jaarlijks meer dan 6 miljoen voertuigen passeren, voor belangrijke spoorwegen waar jaarlijks meer dan 60.000 treinen passeren, en voor belangrijke luchthavens met meer dan 50.000 vliegbewegingen;
  • in uitvoering van de 2de fase van de richtlijn moeten de lidstaten geluidsbelastingskaarten en actieplannen opmaken voor alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners, voor alle belangrijke wegen waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen passeren, en voor belangrijke spoorwegen waar jaarlijks meer dan 30.000 treinen passeren.

Op vrijdag 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering kennisgenomen van het ontwerp van actieplan wegverkeerslawaai voor de belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar en van het ontwerp van actieplan spoorverkeerslawaai voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30 000 treinpassages per jaar.

Over deze ontwerpen van geluidsactieplannen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Van 15 april 2016 tot en met 15 mei 2016 liggen de ontwerpen ter inzage van het publiek op onderstaand aders:

Vlaamse overheid:

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Dienst Milieuhinder, lokaal 7.P.43
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

De ontwerpen van actieplannen kunnen daarenboven ook via onderstaande links worden geraadpleegd:

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over de ontwerpen van actieplannen kunnen schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk 15 mei 2016 via aangetekende brief naar bovenvermeld postadres of per e-mail naar: milieuhinder@vlaanderen.be

De ontwerpen van actieplannen worden bovendien ter advies bezorgd aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Rekening houdend met de gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren of opmerkingen, zullen de geluidsactieplannen daarna definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. De definitief vastgestelde geluidsactieplannen zullen op dat moment bij uittreksel worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en ook op deze website worden gepubliceerd.

Uitgebreide info op de website van de Vlaamse overheid : Leefmilieu, natuur & energie.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-10-2016