vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken
Bekendmaking Ontheffing Plan-MER
Beslissing Departement LNE ivm 'onderzoek tot milieueffectenrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor PA Volvo Truck Center te Kampenhout, dd. 08/10/2015.

Voor de bovenvermelde aanvraag tot planologisch attest heeft de Dienst MER (Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur & Energie) beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden, zoals bepaald in de omzendbrief bij het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007.

De beslissing van de dienst MER kan geraadpleegd worden op de website www.mervlaanderen.be, www.kampenhout.be en op het gemeentehuis (dienst stedenbouw en RO).

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan u integraal downloaden door op www.mervlaanderen.be voor 'dossierdatabank' te kiezen. U vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL15134.

Bijkomende info:

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-01-2016