vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken
Publieke inspraak over het Plan-MER voor het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' - (PL0166)

De provincie Vlaams-Brabant start voor dit plan een nieuwe plan-milieueffectrapportage. De nieuwe procedure start met de ter inzage legging van de kennisgeving. In deze kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) betreft de differentiatie (met name naar watergebonden bedrijvigheid lang het kanaal) van de bestaande bedrijvenzone in Kampenhout-Sas en de uitbreiding ervan (streefcijfer +25 ha) aansluitend bij de bestaande bedrijvenzones ten behoeve van regionale bedrijvigheid.

Het plangebied omvat de bestaande zones voor bedrijvigheid ter hoogte van Kampenhout-Sas alsook een uitbreidingszone (in hoofdzakelijk landbouwzone). Het gebied wordt afgebakend door het kanaal, de Pontstraat, de Leuvensesteenweg, de Laarstraat, de Oudestraat, camping Véronique en de bestaande grens tussen industriegebied en landbouwgebied ten zuiden van het Kanaal Leuven-Dijle zoals voorzien op het gewestplan.

U kunt van 9 januari 2014 tot en met 9 maart 2014 in de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Kampenhout de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u ook onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

U kunt de kenisgevingsnota downloaden van de website www.mervlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis van bovenvermelde gemeenten en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 9 maart 2014 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e mailadres mer@vlaanderen.be .

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer Plan-MER "PRUP Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas (PL0166)"
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Dit kan met behulp van een inspraakformulier.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be. of bellen naar het gratis nummer 1700.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-09-2015