vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken

De Burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat door JODIMA nv, gevestigd Industriestraat 21 te 1910 Kampenhout, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp, het hernieuwen Ún veranderen van een vergunde inrichting, door :

  • de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode,
  • door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft, en
  • door de toevoeging aan een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft,

    op de percelen gelegen Industriestraat 21, kadastraal bekend (afd. 1) sectie A nr. 73 V7.

Rubrieken van toepassing :

3.4.2; 12.2.1; 12.3.2; 15.1.1; 16.3.1.1; 16.7.3; 17.3.3.3; 17.3.4.2.b.3; 17.3.5.3.b; 17.3.6.2.b; 17.3.7.2.b; 17.3.8.2; 17.4; 19.6.1.a; 23.3.1.a; 24.4; 33.4.1.a; 34.2.1.a; 34.3; 43.1.1.a; 53.8.2;

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 12 april 2013 tot en met 11 mei 2013 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Fr. Wouterslaan 8 te 1910 Kampenhout, tijdens de openingsuren van de dienst: van 9.00 tot 11.45 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.45 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht of ter plaatse mondeling worden meegedeeld.

PV bekendmaking Openbaar Onderzoek
8 april 2013

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-09-2015