vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant deelt mee dat de provincieraad op 13 maart 2012 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' voorlopig heeft vastgesteld.

Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 26 april 2012 tot en met 25 juni 2012. Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ligt ter inzage in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven en in de gemeentehuizen van Kampenhout en Boortmeerbeek.

Eventuele bezwaren of opmerkingen op het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan moeten uiterlijk op 25 juni 2012 bij een ter post aangetekende brief, ingediend worden bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

De bezwaren en opmerkingen kunnen eveneens uiterlijk op 25 juni 2012 op bovenvermeld adres alsook aan de gemeentebesturen van Kampenhout en Boortmeerbeek afgegeven tegen ontvangstbewijs tijdens de kantooruren. Indien echter de gemeente deze niet binnen de drie werkdagen na afloop van het openbaar onderzoek aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening heeft bezorgd, zijn deze onontvankelijk volgens artikel 2.2.10.§4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijkomende info:

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-09-2015