vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken

De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 003: 'Weesbeek' is een gevolg van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, meer bepaald de bindende bepaling nr. 1: 'Opstellen RUP Weesbeek' dit is een onderdeel van 'deel 3: maatregelen en acties'. In het bindend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden onderstaande doelstellingen voor het RUP003 Weesbeek naar voor geschoven:

  • Het bestaande recreatiegebied verfijnen en aansluitend een zone voorzien voor de opvang van nieuwe sportvoorzieningen en dit integreren in een parkachtige omgeving
  • Versterken van de ecologische waarde van de beekloop van de Weesbeek
  • Versterken van de landschappelijke kwaliteiten van Rood Klooster
  • Uitwerken van de open ruimtescharnier: de natuurlijke en landschappelijke structuur behouden en versterken. Aangeven onder welke voorwaarden andere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden
  • Uitwerken van een ecologische verbinding tussen Dode Beek en Rood Klooster

De aanleiding tot opmaak dergelijk RUP is de noodzaak om een duidelijk toekomstperspectief voor het bestaande recreatiegebied en de uitbreiding van sportinfrastructuur vast te leggen. Hierbij dient voldoende aandacht te gaan naar de hierboven genoemde doelstellingen uit het bindende gedeelte van het GRS.

Het RUP is voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 8 maart 2012. Het ontwerp van dit RUP is klaar en de gemeente start een openbaar onderzoek. Het dossier ligt voor iedereen ter inzage vanaf vrijdag 6 april 2012 tot en met maandag 4 juni 2012, op de dienst stedenbouw van de gemeente Kampenhout, Frederik Wouterslaan 8, 1910 Kampenhout, iedere werkdag van 9 tot 11u45 en dinsdagavond van 17 tot 19u45.


Inhoud RUP003 - 'Weesbeek' te Kampenhout

Supplementaire documenten

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-09-2015