vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

opening
onderzoek
sluiting
onderzoek
bekendmaking

Aanvraag omgevingsvergunning PUTBERG : Optimaliseren van het bedrijf door het bouwen van een bijkomende loods.

Dossiernummer : OMV_2018085230 - IN 98
Aanvrager : PUTBERG
Onderwerp : Optimaliseren van het bedrijf door het bouwen van een bijkomende loods.
Ligging : Perksesteenweg 40, 1910 Kampenhout
Kadastraal : 23008 C 232 G 0 0
Termijn : openbaar onderzoek van 17/08/2018 tot en met 15/09/2018

17/08/2018

15/09/2018

10/08/2018


Aanvraag omgevingsvergunning MG Retail : bouw van retailcluster en aanpassingen aan openbare wegenis

Dossiernummer : OMV_2017010132 - IN 107
Aanvrager : MG Retail
Onderwerp : De bouw van retailcluster en aanpassingen aan openbare wegenis
Ligging : Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout
Kadastraal : 23038 A 197 H 3 0
Termijn : openbaar onderzoek van 17/08/2018 tot en met 15/09/2018

17/08/2018

15/09/2018

10/08/2018


Aanvraag omgevingsvergunning Bosch : afbraak van een eengezinswoning + bouw van 5 appartementen - Haachtsesteenweg 215 A

Dossiernummer : OMV_2018083816 - IN 93
Aanvrager : Bosch
Onderwerp : de afbraak van een eengezinswoning + bouw van 5 appartementen - Haachtsesteenweg 215 A - Bosch-Nuance-II
Ligging : Haachtsesteenweg 215A, 1910 Kampenhout
Kadastraal : 23008 C 332 W 0 0
Termijn : openbaar onderzoek van 17/08/2018 tot en met 15/09/2018

17/08/2018

15/09/2018

10/08/2018


Aanvraag omgevingsvergunning Willems Jeroen : verkavelen van een perceel in 5 loten waarvan 2 voor open bebouwing

Dossiernummer : OMV_2018079000 - IN V1030
Aanvrager : Willems Jeroen
Onderwerp : Verkavelen van een perceel in 5 loten waarvan 2 voor open bebouwing
Ligging : Tiendeschuurstraat ZN, 1910 Kampenhout
Kadastraal : 23008 D 144 A
Termijn : openbaar onderzoek van 19/08/2018 tot en met 17/09/2018

19/08/2018

17/09/2018

10/08/2018


Terinzagelegging van de kennisgeving en de adviesvraag betreffende de plan-MER WORG
(Watergevoelige Open RuimteGebieden) Nr. dossierdatabank PL0256 -- (SC/2018/088)

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 over de Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van de 114 gemeenten opgelijst onderaan dit bericht en aangegeven op p.2 van de kennisgevingsnota, bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De bevolking kan tot en met 30 augustus 2018 opmerkingen bezorgen via :

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-PL0256
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

30/07/2018

30/08/2018

30/07/2018


Aanvraag omgevingsvergunning Haesaerts : een aanbouw plaatsen aan een eengezinswoning

Dossiernummer : OMV_2018070462 - IN 82
Aanvrager : Haesaerts
Onderwerp : een aanbouw plaatsen aan een eengezinswoning
Ligging : Perksesteenweg 103B, 1910 Kampenhout
Kadastraal : 23038 E 486 N 0 0
Termijn : openbaar onderzoek van 19/07/2018 tot en met 17/08/2018

19/07/2018

17/08/2018

16/07/2018


Aanvraag omgevingsvergunning Dorleman : het nieuw bouwen van een ééngezinswoning + tuinhuis

Dossiernummer : OMV_2018041301 - IN 92
Aanvrager : Dorleman
Onderwerp : het nieuw bouwen van een ééngezinswoning + tuinhuis
Ligging : Gursomstraat ZN (13), 1910 Kampenhout
Kadastraal : 23055 A 177 H 0 0
Termijn : Openbaar onderzoek van 26/07/2018 tot en met 24/08/2018

26/07/2018

24/08/2018

17/07/2018Archief openbare onderzoeken

08/01/2018 - 06/02/2018: Aanvraag omgevingsvergunning RUDI PEETERS nv voor de opslag van gebonden asbest okt 2017
17/11/2017 - 16/12/2017: Aanvraag omgevingsvergunning PROXIMUS voor het oprichten van een GSM-zendmast
08/09/2017 - 08/10/2017: Milieuvergunningsaanvraag Klasse 1, ingediend door JODIMA nv
07/03/2017 - 07/05/2017: Voorlopige vaststelling van het Natura 2000 - programma
02/12/2016 - 31/12/2016: Milieuvergunningsaanvraag Luc Rademaekers: exploiteren van een helihaven
15/04/2016 - 15/05/2016: Ontwerp actieplannen wegverkeerslawaai en spoorverkeerslawaai
04/03/2016 - 02/04/2016: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - Dossiernummer 2016/4 : Rudi Peeters
11/01/2016 - 10/03/2016: Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
09/07/2015 - 21/09/2015: Onderzoek tot milieueffectenrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor PA Volvo Truck Center te Kampenhout
22/07/2015 - 19/09/2015: Plan-MER Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Leuven (dossier PL0212)
13/08/2015 - 11/09/2015: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - Dossiernummer 2015/16 : DATS 24 nv
03/04/2015 - 01/06/2015: Openbaar onderzoek: ontwerp PRUP 'Bijzonder Economisch knooppunt Kampenhout-Sas'
06/03/2015 - 04/05/2015: Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5)
06/02/2015 - 07/03/2015: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Klasse 1 - Dossiernummer 2015/4: Power Oil
09/07/2014 - 08/01/2015: CIW : Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 - (SC/2014/075)
22/08/2014 - 21/11/2014: Openbaar onderzoek van het ontwerp van actieplan "Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020"
01/08/2014 - 30/08/2014: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Klasse 2 - Dossiernummer 2014/18: Frans AGRO bvba
18/07/2014 - 17/08/2014: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Klasse 1 - Dossiernummer 2014/17: AC Recycling NV
20/06/2014 - 19/07/2014: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag dossiernummer 2014/10: De Coninck nv
14/05/2014 - 12/06/2014: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag dossiernummer 2014/6: Van Gansewinkel nv
07/02/2014 - 08/03/2014: Publieke inspraak over het Plan-MER voor het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' - (PL0166)
07/02/2014 - 08/03/2014: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag dossiernummer 2014/2: Imbrechts Gebr. cvba
09/01/2014 - 09/03/2014: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag dossiernummer 2014/1: Grondwerken Johan Millon BVBA.
10/10/2013 - 06/12/2013: Terinzagelegging gebundeld rapport Kennisgeving/project-MER: Aanleg van een ongelijkgrondse kruising op de N21 ter hoogte van Haacht-Station
05/09/2013 - 04/10/2013: Overname van de opslag van 5000 L benzine met verdeelslang Regie der Gebouwen door Federale Politie
30/08/2013 - 29/09/2013: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Jodima NV.
30/08/2013 - 28/09/2013: Overname vergunde inrichting klasse 1 - voor het sorteren, breken en watertransport van bouw- en sloopafval MEYSMANS & Cie nv door AC RECYCLING
26/07/2013 - 26/08/2013: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr. 2013/18 - Grondwerken Johan Millon BVBA.
12/04/2013 - 11/05/2013: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr. 2013/8 - Jodima NV.
29/03/2013 - 27/04/2013: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr. 2013/7 - Hessennatie Logistics NV.
19/12/2012 - 18/02/2013: Kennisgeving en adviesvraag / Plan-MER Milieubeoordeling van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas - dossiernummer SC/2013/004
12/11/2012 - 11/01/2013: Terinzagelegging kennisgevingsnota - Plan-MER Mobiliteitsvisie De Lijn 2020: tramverbinding Heist-op-den-Berg - Brussel
14/11/2012 - 14/12/2012: Terinzagelegging van een milieueffectraport (MER) - Project AVEVE op de Aarschotsesteenweg 80 te Wilsele (Leuven)
12/06/2012 - 12/07/2012: Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr 2012/20 - Van Gansewinkel NV
26/04/2012 - 25/06/2012: ontwerp PRUP 'Bijzonder Economisch knooppunt Kampenhout-Sas'
06/04/2012 - 04/06/2012: RUP 003 Weesbeek
10/11/2011 - 09/12/2011: Openbaar onderzoek N.V. Dats 24
10/11/2011 - 09/12/2011: Openbaar onderzoek Van Gansewinkel N.V.
28/06/2010 - 15/08/2010: Plan-MER volgens het integratiespoor voor het Provinciaal RUP
14/05/2010 - 14/08/2010: Milieubeleidsplan Vlaanderen
07/05/2010 - 05/07/2010: Ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein
07/05/2010 - 05/07/2010: Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven
2009: Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen
2009: Nieuw milieubeleidsplan
2009: Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2009-2012
2008: Nieuwe aardgasleiding grondgebied Kampenhout
2008: Opheffing van de Watering Het Kareelbos
2008: PROJECT-MER RECOVER-ENERGY NV voor Afval-Energiecentrale te Kampenhout (PRO326)
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 10-08-2018