vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Wat is het Kadastraal Inkomen (K.I.) ?
decoratie

Het K.I. stemt overeen met de jaarlijkse netto-huurprijs die in normale omstandigheden kon bekomen worden voor een onroerend goed.

De netto-huurprijs is de vermoedelijke huurwaarde, verminderd met een forfaitair bedrag voor onderhouds- en herstellingskosten, nl. 40% voor een bebouwd onroerend goed en 10% voor een onbebouwd onroerend goed. Het K.I. wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster.

De gemeente licht het kadaster in van de afgegeven bouw- en verkavelingsvergunningen. Voor meer informatie omtrent de aangifte en de vaststelling van het K.I. wordt verwezen naar financien.belgium.be, rubriek "Veel gestelde vragen", kadastraal inkomen. Klik hier voor het uitgebreid adres.

Indien de eigenaar niet akkoord gaat met het vastgestelde K.I. dient hij binnen twee maand, volgend op de hem betekende kennisgeving, een gemotiveerd bezwaarschrift, bij aangetekend schrijven, in te dienen met zijn tegenvoorstel. De eigenaar kan dit bezwaarschrift motiveren met opgave van lagere K.I.'s toegekend aan vergelijkbare eigendommen gelegen in dezelfde omgeving.

Het uiteindelijke vastgestelde kadastraal inkomen zal nadien bepalend zijn voor de jaarlijkse onroerende voorheffing, voor de aangifte in de personenbelasting, voor het bepalen van de pachtprijzen van landbouweigendommen en niet in het minst voor het bekomen van vermindering van registratierechten door de koper bij aankoop van een onroerend goed.

De onroerende voorheffing, vroeger grondbelasting genaamd, bedraagt een percentage van het K.I. en verschilt van gemeente tot gemeente. In bepaalde gevallen wordt de onroerende voorheffing verminderd (bescheiden woning, kinderen ten laste enz.)

Het K.I. dient in de personenbelasting te worden aangegeven als een inkomen uit onroerend goed. Indien de eigendom voor beroepsdoeleinden of aan een vennootschap wordt verhuurd, moeten ook de reëel ontvangen huurgelden worden aangegeven.
Ook de pachtprijzen van de landbouwgronden worden driejaarlijks vastgelegd door toepassing van een coëfficient op het kadastraal inkomen.

Het bedrag van het K.I. is bepalend om te kunnen genieten van de vermindering van de registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed.pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 05-11-2015