vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Kampenhout

Dit structuurplan is het uiteindelijke resultaat na inspraak van de bevolking en de daaruit resulterende aanpassingen.

Opgepast:
Gezien de grootte van de bestanden kan het een tijdje duren vooraleer des volledig gedownloaded zijn.

Download Acrobat ReaderTeneinde de pdf-documenten te kunnen lezen heb je de gratis Acrobat Reader nodig. Je kan dit downloaden door op nevenstaande knop te drukken. Je wordt dan naar de nederlandstalige website van Acrobat geleid waar verdere instructies volgen.


 • pdf-documentGRS Tekstboek - (4,5MB)
 • pdf-documentGRS Kaartenbundel index - (0,5MB)
 • pdf-documentGRS Kaartenbundel (Informatief deel: kaarten 1 t.e.m. 10) - (4,7MB)
  • Kaart 1: Situering van de gemeente
  • Kaart 2: Basiskaart Kampenhout
  • Kaart 3: Planningscontext – Hogere structuurplannen
  • Kaart 4: Planningscontext – Buurgemeenten
  • Kaart 5: Voorstel van afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden
  • Kaart 6: Provinciaal Fietsnetwerk
  • Kaart 7: Beleidsplan categorisering wegen
  • Kaart 8: Beleidsplan openbaar vervoer
  • Kaart 9: Beleidsplan fietsnetwerk
  • Kaart 10: Gewestplan
 • pdf-documentGRS Kaartenbundel (Informatief deel: kaarten 11 t.e.m. 20) - (2,5MB)
  • Kaart 11: Habitatrichtlijngebieden
  • Kaart 12: Vlaams Ecologisch Netwerk
  • Kaart 13: Overstormingsgebieden
  • Kaart 14: Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten
  • Kaart 15: Cultuurhistorische evolutie
  • Kaart 16: Bestaande ruimtelijke structuur op macroniveau
  • Kaart 17: Open ruimtestructuur
  • Kaart 18: Reliëf en waterlopen
  • Kaart 19: Bodem
  • Kaart 20: Atlas van landschapsrelicten
 • pdf-documentGRS Kaartenbundel (Informatief deel: kaarten 21 t.e.m. 29) - (3,2MB)
  • Kaart 21: Beeldbepalende elementen
  • Kaart 22: Toeristisch-recreatieve structuur
  • Kaart 23: Nederzettingsstructuur
  • Kaart 24: Economische structuur
  • Kaart 25: Verkeersstructuur
  • Kaart 26: Bestaande ruimtelijke structuur op mesoniveau
  • Kaart 27: Situering van de wooninbreidings- en woonuitbreidingsgebieden
  • Kaart 28: Knelpunten en bedreigingen
  • Kaart 29: Kwaliteiten en potenties
 • pdf-documentGRS kaartenbundel (Richtgevend deel: kaarten 30 t.e.m. 35) - (5,0MB)
  • Kaart 30: Gewenste ruimtelijke structuur Kampenhout
  • Kaart 31: Gewenste ruimtelijke-natuurlijke structuur
  • Kaart 32: Gewenste ruimtelijke-agrarische structuur
  • Kaart 33: Gewenste landschappelijke structuur
  • Kaart 34: Gewenste toeristisch-recreatieve structuur
  • Kaart 35: Afwegingskader zonevreemde bedrijven
 • pdf-documentGRS kaartenbundel (Richtgevend deel: kaarten 35 t.e.m. 43) - (5,0MB)
  • Kaart 36: Afwegingskader zonevreemde recreatie
  • Kaart 37: Gewenste nederzettingsstructuur
  • Kaart 38: Woningbouwprogrammatie
  • Kaart 39: Gewenste ruimtelijk-economische structuur
  • Kaart 40: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
  • Kaart 41: Gewenste ruimtelijke structuur kerngebied Kampenhout-Berg
  • Kaart 42: Gewenste ruimtelijke structuur Relst-Wilder
  • Kaart 43: Gewenste ruimtelijke structuur Kampenhout-Sas
 • pdf-documentAdvies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
  pdf-documentBijlage advies
 • pdf-documentVaststellingsbesluit
 • pdf-documentGoedkeuringsbesluit
GRS Kampenhout


pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-03-2012