vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Red een mensenleven dankzij de snelle inzet van de AED!
logo AED

In Kampenhout zijn AED-toestellen aanwezig op volgende plaatsen:

  • Sporthal Kampenhout (in gang kleedkamers)
  • Sporthal Berg (in bureau zaalwachters)
  • bankkantoor Argenta (Van Beethovenlaan 2, 1910 Kampenhout, naast ingang)
  • Uitleenbaar toestel dienst welzijn (Villa Lucie, seintje voor reservatie op 016 65 99 20 of welzijn@kampenhout.be); ook voor verenigingen.
    Zie digitaal loket voor aanvraagformulier

De gemeente organiseert regelmatig AED-opleidingen (voor data: zie gemeenteberichten of website).

Veelgestelde vragen

Waar staat AED voor?

AED staat voor automatische externe defibrillator.

Wat is een AED?

AED

Een AED is een toestel waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot noodzakelijk is. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Hoe werkt een volautomatische AED?

Nadat u twee zelfklevende elektroden op de borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een automatische analyse van het hartritme. Wanneer en sprake is van ventrikelfibrillatie zal de AED een stroomstoot door het hart toedienen. De stroom wordt aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden.
Volautomatische AED-toestellen, zoals de Lifepak CR Plus van de firma Medtronic, worden aanbevolen voor PAD (Public Acces Defibrillation).

Hoe werkt een semi-automatische AED?

Een semi-automatische AED zal het hart analyseren en opdracht geven aan de hulpverlener om zelf een stroomstoot toe te dienen. Rode Kruis-Vlaanderen gebruikt semi-automaten in haar afdelingen omdat de reanimatie daar steeds door twee hulpverleners gebeurt.

Waarom is de aanwezigheid van een AED binnen mijn gemeente of bedrijf noodzakelijk?

Door vroegtijdig (binnen drie tot vier minuten) het hart te defibrilleren vergroot u de kans op overleven tot 70 %! Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie neemt de overlevingskans met 10 tot 12 % af!

Mag iedereen zomaar een AED gebruiken?

Vroeger was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen. De AED is een automatische defibrillator, die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken. Vele internationale onderzoeken hebben aangetoond dat het vroegtijdige toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een stijging van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Vele bedrijven en openbare ruimten worden inmiddels voorzien van een AED. Het maakt niet uit wie de defibrillatie toepast. Het gaat erom dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Na een korte AED-cursus van Rode Kruis-Vlaanderen bent u als "leek" bekwaam om defibrillatie toe te passen.

Wat is het belang van een AED wanneer iemand een hartstilstand heeft?

Wanneer iemand een hartstilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een acuut hartinfarct, dan is de oorzaak van de hartstilstand in meer dan 90 % van de gevallen een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart trilt in een chaotisch patroon en trekt niet meer samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd. De enige doeltreffende manier om ventrikelfibrillatie op te heffen, is vroegtijdig defibrilleren van het hart. Daardoor heft u de heersende chaos op, waarna het hart weer op normale wijze gaat kloppen. Naarmate men langer wacht met defibrillatie zal het hart minder gevoelig worden voor defibrillatie en zal de overlevingskans sterk afnemen.

Is het gebruik van een AED altijd succesvol in geval van een hartstilstand?

Neen. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie (90 % van de gevallen) of een andere hartritmestoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast moet het slachtoffer tijdens de verdere reanimatie altijd met zuurstof en hartmassage worden behandeld.

Hoe veilig is het gebruik van een AED?

Mits u een korte opleiding in AED-gebruik gevolgd hebt en de veiligheidsinstructies in acht neemt, is het gebruik van een AED volkomen veilig! Omdat de AED in tal van situaties gebruikt wordt, zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. De AED zal alleen defibrilleren wanneer dit na de vooraf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. De AED kan dus niet misbruikt worden om iemand zomaar een stroomstoot toe te dienen. Het toestel geeft gesproken instructies en waarschuwt u het slachtoffer niet aan te raken tijdens de defibrillatie. Wanneer u dit toch doet, zal het apparaat beweging detecteren en geen stroomstoot afgeven.

Kan een AED ook bij kinderen gebruikt worden?

AED's zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 1 jaar. Het is ook zo dat een hartstilstand bij kinderen vaak niet het gevolg is van ventrikelfibrillatie. Sommige toestellen hebben speciale kinder-electroden.

Kan een nat slachtoffer gedefibrilleerd worden?

In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer eerst af te drogen alvorens de elektroden op de borst te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief uzelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

Kan een AED een fout maken bij zijn analyse?

Een AED maakt gebruik van complexe analysesystemen om het hartritme te interpreteren. Wanneer iemand gebruik maakt van een AED zal die in meer dan 95 % van de gevallen de juiste keuze maken om tot defibrillatie over te gaan. In meer dan 98 % van de gevallen zal de AED correct beslissen om niet te defibrilleren. Dit is meer dan door professionele hulpverleners behaald wordt. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

Waarom moet tussen de defibrillaties van de AED worden doorgaan met hartmassage en beademing?

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig defibrilleren. Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor voorziet u het hart en de hersenen van zuurstof en maakt u het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.

Waarom zijn er soms meerdere schokken noodzakelijk?

Het hart reageert niet altijd voldoende na een eerste defibrillatie. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om het hart meerdere malen te defibrilleren.

Waarom is een opleiding in AED-gebruik noodzakelijk?

De gebruiker van een AED moet in staat zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij misschien zal moeten gebruiken. De AED is een hulpmiddel bij de reanimatie en niet andersom !
Alle verdere info: www.hartveilig.be

Dienst Communicatie & Welzijn
Gemeentehuisstraat 16
1910 KAMPENHOUT
tel: 016/65.99.30
fax: 016/65.69.58
e-mail: welzijn@kampenhout.be
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 05-02-2018