vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Welzijn en gezondheid : links

Links m.b.t. welzijn en gezondheid

Alle onderstaande (externe) links openen een nieuw venster

Vlaams Agentschap Zorg en GezondheidHet Vlaamse zorg- en gezondheidsbeleid krijgt gestalte door de samenwerking van heel wat verschillende actoren. Op deze website vindt u meer informatie over de precieze bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap op het vlak van zorg en gezondheid, over de rol van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
  URL : www.zorg-en-gezondheid.be

Toegankelijk VlaanderenOp deze website kan je informatie opzoeken over de toegankelijkheid van publieke gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra, sportcentra, ... maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen. Via de rubriek "zoeken" kan je snel informatie, aangepast aan je eigen beperkingen en behoeften, opvragen. Je kan gedetailleerde informatie vinden voor personen met motorische beperkingen, visuele beperkingen, auditieve beperkingen of voor personen met ademhalingsproblemen of allergieën.
  URL : www.toegankelijkvlaanderen.be

Sociale kaart KampenhoutMet deze website wil de overheid duidelijkheid scheppen omtrent het aanbod van diensten en instellingen in de welzijnssector. Het aanbod in het welzijnsveld is versnipperd en ondoorzichtig. Vaak weet de burger niet goed waar hij terecht kan met zijn sociale vragen en bekommernissen. De sociale kaart structureert het aanbod en geeft gedetailleerde informatie ontrent elke dienst waarop de burger beroep kan doen mits een aantal voorwaarden.
  URL : http://www.desocialekaart.be

Steunpunt Algemeen WelzijnswerkHet Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is... een ondersteuningscentrum voor medewerkers en verantwoordelijken van de centra algemeen welzijnswerk; een expertisecentrum voor thema\'s en methodieken die verband houden met het welzijnswerk op de eerste lijn. Naast algemene dienstverlening (informatie, advies, vorming) bestaat de werking van het steunpunt uit diverse ondersteuningsprogramma\'s: profilering , kwaliteitszorg, data en registratie, thuisloosheid en armoede, gezin en relaties, jongeren, forensisch welzijnswerk, straathoekwerk.
  URL : www.steunpunt.be

Sociale ZekerheidDe missie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid bestaat erin de motorrol te spelen voor de overheden, de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers alsook voor de Openbare instellingen van sociale zekerheid teneinde de houdbaarheid van de sociale zekerheid te waarborgen.
  URL : http://socialsecurity.fgov.be/

Ons Tehuis BrabantWoonvoorziening en dagbesteding voor volwassen personen met een mentale handicap, gelegen in Kampenhout.
Het is een voorziening die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als een tehuis voor niet-werkenden en een dagcentrum. In onze woningen vangen we 90 matig tot zwaar mentaal gehandicapten op en ons dagcentrum wordt dagelijks bezocht door een 40-tal mentaal gehandicapten.
  URL : www.onstehuisbrabant.be

Vlaams Meldpunt OuderenmisbehandelingOnder misbehandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.
  URL : http://www.meldpuntouderenmishandeling.be/

www.gezondheid.beDe gezondheidssite voor Vlaanderen met kwalitatieve en nuttige informatie over alle gezondheidsaspecten.
  URL : www.gezondheid.be

Influenza.beVaak worden de termen griep, vogelgriep, griep A/H1N1 en pandemie door elkaar gehaald. Daarom heeft het interministerieel commissariaat Influenza ervoor gekozen deze drie themas op een aparte manier te behandelen op deze website. Onder ieder thema in de bovenbalk vindt u algemene informatie over het onderwerp. De linkerkolom verwijst u door naar meer specifieke info over het thema waarin u zich bevindt.
  URL : www.influenza.be

CAW Centrum voor Algemeen Welzijn Regio LeuvenHet Centrum voor Algemeen Welzijn regio Leuven is er voor iedereen, jong en oud. Zij bieden informatie, advies, concrete hulp en psychosociale begeleiding. Mensen die antwoorden zoeken op eenvoudige, alledaagse of ook complexe problemen kunnen bij hen terecht. CAW regio Leuven heeft een antenne in Haacht, Grote Baan 55 in Wespelaar. Wie hulp zoekt of met vragen zit moet weten dat ze vrijblijvend terecht kunnen bij het CAW. Hoe sneller mensen geholpen worden hoe meer kan vermeden worden dat problemen groter worden. Dan gaan mensen zich ook weer beter voelen en dat is belangrijk voor hun eigenwaarde,toekomst, hun leven.
  URL : www.cawleuven.be

Jong en bewust van mijn privacyWebsite omtrent privacy van de huidige jeugd. De site is opgebouwd voor verschillende doelgroepen (o.a. ook voor ouders.) en volgens verschillende onderwerpen : camera, GSM, Internet, privacy op school, reclame, sociale netwerken.
  URL : www.ikbeslis.be

Gezondheid & WetenschapIn opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM).
  URL : www.gezondheidenwetenschap.be

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 08-01-2014