vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieToerisme : natuurgebieden

natuurreservaat "Silsombos"

Technische Steekkaart

Ligging:
Achter Kasteel Ter Balkt - Waterstraat
Deels in Kampenhout, deels in Kortenberg
Oppervlakte:
50 ha
Beheer:
Natuurpunt en AMINAL, afd. Natuur
Oprichting:
1995
Biotoop:
Kalkrijk bronnengebied met waardevolle natte bossen en een boeiende moerasflora
Toegankelijkheid:
vrij toegankelijk op de wegen
Info geleide wandelingen:

02/245 43 00
Verdere Inlichtingen:
Ewoud L'Amiral
Natuurpunt Kampenhout en Kortenberg
tel: 02/253.65.88
GSM:0476/26.16.34
email: ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Ligging en Biotoop

Wandelpad doorheen het Silsombos (© E.Heymans)

Het 'Silsombos' ligt ten zuidoosten van Nederokkerzeel en ten noordoosten van Erps-Kwerps. Het vormt een zeer waardevol complex van natte bossen, ruigten en moerassige graslanden in de vallei van de Wees- en Molenbeek. Beide beken bezitten nog een mooie oever- en beddingstructuur, hetgeen goede ontwikkelingsperspectieven biedt van zodra de waterkwaliteit verbetert.

Op de drogere delen treffen we vooral weiden, akkers en eikenbossen aan. De nattere delen bestaan hoofdzakelijk uit verlaten hooilanden die spontaan verbossen met wilgen- en elzenstruweel.
Rietlanden, enkele vijvertjes en verruigde vlaktes verschaffen het gebied een ruige indruk.

Beheer

De afdeling Natuur (AMINAL) beheert momenteel in het gebied 18 hectaren. Samen met de Natuurpunt wordt het aankoopbeleid voortgezet om op termijn te komen tot een aaneengesloten reservaat dat het merendeel van het gebied beslaat.

Flora

Doordat voortdurend kallrijk grondwater opborrelt, is het gebied botanisch rijk ontwikkeld en bijzonder waardevol. Het voorkomen van zeldzame planten als herfsttijloos, bosorchis, pluimzegge en addertong toont aan dat het hooilandbeheer en -herstel resultaat oplevert. In de brongebiedjes schitteren ook felgele dotterbloemen en imposante reuzenpaardenstaarten.

Fauna

Tal van vogelsoorten hebben er een vaste stek zoals nachtegaal, grasmus en spotvogel, maar ook minder algemene soorten als blauwborst, sprinkhaanrietzanger, houtsnip en boomvalk.

Meer informatie over de natuurgebieden vind je op http://www.natuurpunt.be/oost-brabant

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 31-01-2016