vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 21-06-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
senioren

Het rustpensioen

Er zijn drie pensioenstelsels:

 • het werknemersstelsel (arbeiders - bedienden - mijnwerkers - zeelieden)
 • het pensioen voor zelfstandigen
 • het ambtenarenpensioen.

Velen hebben een gemengde loopbaan en kunnen dan ook pensioen vanuit meerdere stelsels ontvangen. Wie een te laag pensioen heeft, kan aanspraak maken op het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

 • Hoe word ik gepensioneerd?

  Pensioen moet je aanvragen. Het wordt niet automatisch toegekend.
  Een pensioenaanvraag dient u in via de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Dit kan reeds ťťn jaar voordat u echt op pensioen wil gaan. Het ambtenarenpensioen wordt bij de laatste werkgever aangevraagd. Voor diegenen die in het buitenland wonen, is er een speciale regeling.

 • Zie www.mypension.be.
 • Kan het nu al?

  De pensioenleeftijd is sedert 1 juli 1997 voor mannen en vrouwen vastgesteld op 65 jaar. Voor de mannen wijzigt er niets. Voor de vrouwen gebeurt de optrekking van pensioenleeftijd tot 65 jaar via een overgangsperiode, die loopt van 1 juli 1997 tot 31 december 2008 :

  • de pensioenleeftijd is 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december 1999;
  • de pensioenleeftijd is 62 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat ten vroegste op 1 januari 2000 en uiterlijk op 1 december 2002;
  • de pensioenleeftijd is 63 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat ten vroegste op 1 januari 2003 en uiterlijk op 1 december 2005;
  • de pensioenleeftijd is 64 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijke en voor de eerste maal ingaat ten vroegste op 1 januari 2006 en uiterlijk op 1 december 2008.

  De pensioenleeftijd van vastbenoemde ambtenaren is 65 jaar.

 • Ja maar, ik wil vervroegd op pensioen!

  Dit kan ten vroegste vanaf de eerste van de maand die volgt op de 60ste verjaardag. Per jaar vervroeging wordt het rustpensioen verminderd met 5%.
  Vooraleer u recht heeft op een vervroegd rustpensioen moet u een minimum aantal jaren gewerkt hebben. Momenteel is dit 35 kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen geopend worden. Voor vrouwen wordt de loopbaanvoorwaarde geleidelijk ingevoerd. Er is een overgangsperiode die loopt van 1 juli 1997 tot 31 december 2004. Hier volgt een overzicht:

  Aantal te bewijzen loopbaanjaren Periode ingaand op Tot uiterlijk
  20 1 juli 1997 1 december 1997
  22 1 januari 1998 1 december 1998
  24 1 januari 1999 1 december 1999
  26 1 januari 2000 1 december 2000
  28 1 januari 2001 1 december 2001
  30 1 januari 2002 1 december 2002
  32 1 januari 2003 1 december 2003
  34 1 januari 2004 1 december 2004
  35 vanaf 1 januari 2005  

  Ambtenaren kunnen op rust vanaf 60 jaar. Je kan dan wel minder loopbaanjaren inroepen.
  Er zijn nog tal van uitzonderingen die geregeld worden door aparte statuten zoals bijvoorbeeld voor militairen en onderwijzend personeel. Bruggepensioneerden kunnen niet vervroegd op pensioen.

 • Wie beslist?

  • Het werknemerspensioen: de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  • Het zelfstandigenpensioen: het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
  • Het ambtenarenpensioen : de Administratie van Pensioenen van het ministerie van FinanciŽn
  • Is het de moeite waard? Het bedrag van uw pensioen hangt af van :
   • de beroepsloopbaan
   • de lonen
   • de gezinstoestand.

   Het pensioenbedrag is dus strikt individueel.

 • Hoe kom ik aan mijn centen?

  De Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel betaalt maandelijks per postassignatie het werknemers- en zelfstandigenpensioen.
  Indien u het wenst wordt het pensioenbedrag gestort op uw post- of bankrekening.
  De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van het ministerie van FinanciŽn betaalt de ambtenarenpensioenen.

 • Wat kan de uitbetaling van mijn pensioen beïnvloeden?

  • elke wijziging in uw burgerlijke staat zoals huwelijk, hertrouw, echtscheiding; overlijden van uw echtgeno(o)t(e).
  • een feitelijke scheiding;
  • het vertrek naar of terugkeer van het buitenland;
  • de opname in of vertrek uit een home;
  • een opsluiting in of een vrijlating uit de gevangenis;
  • de herneming of de stopzetting van een beroepsbezigheid;
  • het genot van andere sociale voordelen waaronder pensioenen en andere als zodanig geldende uitkeringen ten laste van andere Belgische of buitenlandse regelingen;

  Adreswijzigingen in BelgiŽ worden door het gemeentebestuur meegedeeld aan de uitbetalingskas. Andere wijzigingen meldt u zelf.

 • Mag ik nog iets bijverdienen?

  Ja, maar er zijn wel grenzen. Hoeveel u mag bijverdienen hangt af van de aard van de uitgeoefende beroepsbezigheid, de leeftijd, het soort pensioen dat u geniet en of er al dan niet een kind ten laste is.
  Meer informatie vind je op het formulier 74 A dat je bekomt bij de pensioendienst op de gemeente.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 30-11-2017