vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-04-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Nieuwe algemene politieverordening

De gemeenteraad van Kampenhout stelde op 18 februari 2016 een nieuwe algemene politieverordening vast. Worden van kracht op 1 maart 2016:


Nieuwe algemene politieverordening

De nieuwe wet over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet) heeft tot gevolg dat de algemene politieverordening aangepast moet worden. Binnen het politiecollege van de politiezone Kastze werd overeengekomen hiervan gebruik te maken om de bestaande algemene politieverordening grondig te evalueren. De drie gemeenten van de zone hebben in samenwerking met de politie een ontwerp van nieuwe algemene politieverordening uitgewerkt. Dat werd voorgelegd aan de politieraad, die een gunstig advies uitbracht.
Voortaan worden alle inbreuken op de verordening bestraft met een administratieve boete. Die bedraagt maximaal € 175 voor een minderjarige en € 350 voor een meerderjarige. Bij een minderjarige moet wel eerst een bemiddelingsprocedure gevolgd worden. Ook jongeren die ten minste veertien jaar oud zijn, kunnen nu bestraft worden met een administratieve geldboete voor bepaalde misgedragingen, m.n. voor vernielingen, beschadigingen en het aanbrengen van graffiti.
De gemeenten Zemst en Steenokkerzeel zullen dezelfde tekst aannemen als algemene politieverordening. Die wordt hiermee dus identiek in alle drie de gemeenten van de zone Kastze.

GAS-protocol

De gemeenteraad bekrachtigde het protocolakkoord dat het college van burgemeester en schepenen sloot met de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde over de gemengde inbreuken. De GAS-wet bepaalt dat de gemeenten ook een administratieve boete kunnen opleggen voor bepaalde inbreuken die ook in de Strafwet staan en dus in principe door de strafrechtbank bestraft moeten worden. In het strafrecht geldt echter het beginsel dat niemand tweemaal voor dezelfde feiten kan worden vervolgd. Bijgevolg is het nodig om duidelijke afspraken te maken wie welke gedragingen behandelt en bestraft. Daarom sloot het college hierover een protocolakkoord met de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. Hierin staan o.a. praktische afspraken over informatie-uitwisseling, houding tegenover feiten gepleegd door minderjarigen, termijnen die in acht moeten worden genomen, e.d.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-04-2016