vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 18-06-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieOndernemen & werken : Vacatures
Gemeentebestuur Kampenhout werft aan

BESTUURSSECRETARIS - STEDENBOUWKUNDIGE, afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Departement Grondgebiedzaken (Contractueel met zicht op een statutaire benoeming, A1a - A3a, voltijds)


Functieomschrijving: In deze functie bent u verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning en opvolging van alle dossiers in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw met als doel de ruimtelijke samenhang van de gemeente te verbeteren. Verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van aanvragen tot omgevingsvergunningen behoren tot uw takenpakket. Als secretaris van de GECORO zorgt u ervoor dat de GECORO wordt geconsulteerd wanneer nodig. U rapporteert aan het afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Profiel : U bent houder van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A (ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs) én u bent in het bezit van een masterdiploma in de stedenbouw en ruimtelijke planning; U heeft een grondige kennis van de wetgeving, regelgeving en procedures, die gelden in uw werkveld en u bent bereid om voortdurend bij te scholen; U bent stressbestendig en goed in het plannen, organiseren en coördineren van verschillende projecten tegelijk; U hebt een grote verantwoordelijkheidszin, werkt zelfstandig, stipt en discreet; U bent betrouwbaar, flexibel, klantgericht, wervend en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk); U kan vlot werken met de courante Office-toepassingen en de software die eigen is aan uw functie; U bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten (attest van goed gedag en zeden); U bent bereid om op dinsdagavond tot 20u te werken (avondopening gemeentediensten); U bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie; U voldoet aan de vereiste kennis van het Nederlands, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; U slaagt voor de selectieprocedure.

Aanbod : Een voltijdse contractuele betrekking (38u/38u) in het kader van een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur, maar met zicht op een statutaire benoeming; De basiswedde bedraagt minimum € 3.046,98 bruto per maand (indien er geen anciënniteit wordt overgenomen), aangevuld met vakantiegeld en eindejaarstoelage; Anciënniteit uit eerdere, relevante werkervaringen wordt in aanmerking genomen; Maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro; Hospitalisatieverzekering; Fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt; Integrale vergoeding woon-werkverkeer voor wie met het openbaar vervoer naar het werk komt; 35 dagen jaarlijks verlof (bij volledige verlofrechten) en glijdende werkuren; Mogelijkheden tot opleiding en bijscholing; Iedereen die geslaagd is voor de selectieproef wordt gedurende 2 jaar opgenomen in de wervingsreserve;
Extra info : Uw sollicitatiebrief, met bijgevoegd een recent CV en een kopie van het gevraagde diploma stuurt u vóór maandag 19 maart 2018 per post naar het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout (poststempel geldt als bewijs) U mag uw sollicitatiebrief, met bijgevoegd een recent CV en een kopie van het gevraagde diploma, ook persoonlijk in het gemeentehuis, dienst Secretariaat, afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op maandag 19 maart 2018 om 11u45'. Sollicitaties per email of onvolledige kandidaturen worden

Geïnteresseerd? Richt uw sollicitatie, met een recent CV en een kopie van het gevraagde diploma, aan:
Het College van Burgemeester en Schepenen
Gemeentehuisstraat, 16
1910 Kampenhout
Uiterste datum: 19-03-2018

Meer inlichtingen : Meer inlichtingen kan u bekomen via Personeelsdienst.
e-mail: personeelsdienst@kampenhout.be

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 21-04-2015