OCMW Kampenhout: Onze dienstverlening is er voor u.
   Adres  Contacten  Openingsuren  Vacatures  Heeft u een klacht?  Een compliment geven?
Ja dat kan !

WELZIJNKinderarmoede

OCMW Kampenhout had eerder al plannen om "iets te doen rond kinderarmoede". Er werden tal van initiatieven onderzocht en bezocht, vakliteratuur werd doorgenomen, draaiboeken werden geconsulteerd...

Kinderarmoede heeft een aanzienlijke impact op lange termijn, eens het kind volwassen is. Opgroeien in een arm gezin heeft nefaste gevolgen voor het welzijn en de psychosociale ontwikkeling van het kind. De omstandigheden waarin kinderen opgroeien, beïnvloeden hun fysieke en mentale gezondheidstoestand wanneer ze volwassen zijn.

De vraag van de POD Maatschappelijke Integratie tot ondertekening van de "verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede", maakte de OCMW-plannen alleen maar concreter. De gemeente nam op 02-02-2016 de beslissing om de verklaring mee te ondertekenen. De praktische uitwerking belandde in de schoot van het OCMW. In het meerjarenplan werd hiervoor een actieplan ontwikkeld, zodat de praktische uitwerking in een stroomversnelling kwam.

Het project KinderKansen richt zich op kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die omwille van hun gezinssituatie geen of onvoldoende toegang hebben tot hun basisrechten, waardoor er geen of weinig deelname aan de samenleving (maatschappelijke participatie) mogelijk is.

Er zijn drie acties die uitgewerkt worden in het kader van KinderKansen:

  • We bouwen een lokale vrijwilligerswerking op, die kleinschalige en laagdrempelige kansen creëert op vlak van onderwijs en participatie.
  • We sluiten samenwerkingsverbanden af om meer kinderen te laten deelnemen aan spel, recreatie, sport en culturele activiteiten.
  • We starten met een lokaal overlegplatform om alle verschillende plaatselijke partners met wie één of andere vorm van samenwerking mogelijk is, rond de tafel te zetten.

Groepswerking


Contactgegevens
Nathalie Brunelle

Nathalie BRUNELLE

maatschappelijk assistent

016/314 316

socialedienst@ocmw-kampenhout.be


Isabelle VAN PASSEL

Isabelle VAN PASSEL

departementshoofd Welzijn

016/314 310 (via onthaal OCMW)

welzijn@ocmw-kampenhout.be

decoratie
Op afspraak:
via onthaal

pagina afdrukken
Disclaimer

©2003-2017 OCMW - Kampenhout
pagina laatst bijgewerkt op: 26-06-2017
webdesign: Highgate´57