OCMW Kampenhout: Onze dienstverlening is er voor u.
   Adres  Contacten  Openingsuren  Vacatures  Heeft u een klacht?  Een compliment geven?
Ja dat kan !

WELZIJNAlgemene sociale dienstverlening

Financiële hulpverlening

Inwoners van Kampenhout met geen of onvoldoende eigen inkomsten, kunnen beroep doen op de sociale dienst om na te gaan op welke uitkeringen ze recht hebben.

Leefloon

Sinds 1 oktober 2002 is de wet inzake het recht op maatschappelijke integratie van toepassing. Dit recht streeft ernaar eenieder op een zinvolle en duurzame manier actief in te schakelen in de samenleving.

Deze maatschappelijke integratie kan op verschillende manieren nagestreefd worden: eerste beroepservaring, een opleiding of zelfs een studie, ...

Het OCMW zoekt in overleg met de betrokkene naar het meest geschikte traject en keert ondertussen het leefloon uit.

De voorwaarden en de bedragen zijn wettelijk vastgelegd. Er wordt rekening gehouden met de eigen bestaansmiddelen.


Financiële tegemoetkomingen

Sociale en administratieve hulpverlening
  • Hulp bij het invullen van allerlei documenten: kinderbijslag, studiebeurs, werkloosheiduitkering, mutualiteit ...

  • Hulp bij het aanvragen van diverse vrijstellingen of financiële voordelen: vrijstelling milieuheffing, sociaal telefoontarief ...
Opname in een rusthuis

Als thuishulp niet meer volstaat, kan gekozen worden voor opname in een woon- en zorgcentrum.

Als het OCMW een financiële tussenkomst verleent in de verblijfskosten, is het verplicht een onderzoek in te stellen bij de onderhoudsplichtige familieleden, om na te gaan of deze een deel van het financiële tekort kunnen terugbetalen.

Hulpverlening bij crisissituaties

Om personen te kunnen helpen die zich in een sociale of psychologische crisissituatie bevinden (bvb. brand, echtelijke problemen, dakloos,...) werkt het OCMW nauw samen met vzw ’t Sleutelke, waar tijdelijke opvang mogelijk is.

OCMW Kampenhout heeft zelf ook een noodwoning, waar een kort verblijf mogelijk is.

Psychosociale begeleiding

Gezinsproblemen, individuele en/of psychosociale problemen zijn soms moeilijk op te lossen.

De sociale dienst vervult de rol van eerstelijnszorg door naar uw problemen te luisteren, samen naar een oplossing te zoeken en met u de nodige stappen in de goede richting te zetten.

Er kan een doorverwijzing gebeuren naar gespecialiseerde diensten (bvb. CAW, JAC, CLB, CGGZ,...).

Contactgegevens
Melissa PEETERS
Melissa PEETERS
016/314 317
Karen SCHOONAERT
Karen SCHOONAERT
016/314 319
Nathalie BRUNELLE
Nathalie BRUNELLE
016/314 316
Suzy JASPERS
Suzy Jaspers
016/314 318
maatschappelijk assistenten
sociale dienstverlening
socialedienst@ocmw-kampenhout.be
decoratie
U wilt voor de eerste keer langskomen ?
  • U kan elke werkdag tussen 9 en 12u en dinsdagavond tussen 16 en 19u bij een maatschappelijk assistent terecht.
  • U kan ook een afspraak maken via het onthaal (016/314 310), zij helpen u hiermee verder.
U heeft al een dossier bij de sociale dienst ?
  • Bij een bureelbezoek vraagt/krijgt u een nieuwe afspraak bij uw maatschappelijk assistent
  • U kan via het onthaal tijdens de openingsuren, via e-mail: onthaal@ocmw-kampenhout.be of telefonisch: 016/314 310 een afspraak aanvragen. U wordt hierbij door de onthaalmedewerker geholpen.
Openingsuren onthaal:
ma-di-wo-do-vrij: 09u00 - 12u00
ma-di-wo-do-vrij: 14u00 - 16u00
dinsdagavond: 16u00 - 19u00
vrijdagnamiddag: gesloten


Isabelle VAN PASSEL

Isabelle VAN PASSEL

departementshoofd Welzijn

016/314 310 (via onthaal OCMW)

welzijn@ocmw-kampenhout.be

decoratie
Op afspraak:
via onthaal

pagina afdrukken
Disclaimer

©2003-2017 OCMW - Kampenhout
pagina laatst bijgewerkt op: 01-09-2017
webdesign: Highgate´57