OCMW Kampenhout: Onze dienstverlening is er voor u.
   Adres  Contacten  Openingsuren  Vacatures  Heeft u een klacht?  Een compliment geven?
Ja dat kan !

OCMW EVENEMENTEN


[activiteiten]

Zitdag aanvraag verwarmingstoelage

Datum :06-03-2018
Aanvang :16u.00-19u.00
omschrijving :

Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie?

  • Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering

  • Cat. 2: personen met een begrensd inkomen

  • Cat. 3: personen met schuldoverlast

Wanneer aanvragen?

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout.

Meebrengen naar de zitdag:

  • leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
  • uw identiteitskaart
  • en voor categorie 3 :

    • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
locatie :
Dorpsstraat 9
1910
Kampenhout
organisator :OCMW-Kampenhout
bijkomende inlichtingen:
telefoon: 016/314 310
socialedienst@ocmw-kampenhout.be

evenement laatst bijgewerkt op: 26-04-2018

pagina afdrukken
Disclaimer

©2003-2017 OCMW - Kampenhout
pagina laatst bijgewerkt op: 22-05-2015
webdesign: Highgate´57