vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Mobiliteit : Plannen voor een Busbaan - Haachtsesteenweg Kampenhout

Herinrichting van de Haachtsesteenweg (N21) met busbannen

foto Haachtsesteenweg - Kampenhout-Sas (foto Erik Heymans) Op de N21 (een zogenaamde RegioNet-as) voorziet De Lijn in de nabije toekomst, naast een verhoogde frequentie op de bestaande streeklijnen, een sneldienst in relatie met Brussel en twee rechtstreekse lijnen voor werknemers naar de luchthavenregio vanuit Haacht en Bonheiden.
In het kader van "START" (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio) en het doorstromingsprogramma (bevordering doorstroming voor lijnbussen op belangrijke wegen) vanwege de Vlaamse Regering werd er in 2006 werk gemaakt van het project "Herinrichting van de N21 te Kampenhout met busbanen".

UPDATE 30 maart 2009
aanleg van busstroken en rioleringswerken

Werkzaamheden

Op 30 maart 2009 is Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant gestart met de aanleg van busstroken op de Haachtsesteenweg (N21). Tussen de kruising met de Vogelzanglaan en de kruising met de Dreefstraat komt er gedeeltelijk aan beide kanten van de weg een busstrook. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kruispunten te herinrichten. Ook de fietspaden worden gedeeltelijk heraangelegd, en over het hele tracé komt een gescheiden rioleringsstelsel. De werkzaamheden zullen in verschillende fasen uitgevoerd worden om de hinder te beperken. Een laatste versie van de plannen zal eerstdaags op de gemeentelijke website van Kampenhout verschijnen.

Wat moet u weten over busstroken en Bijzonder Overrijdbare Beddingen (BOB's)?

verkeersbord busstrook Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan. De strook mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, schoolbussen en soms ook taxi's, en door prioritaire voertuigen bij dringende opdracht. Andere voertuigen mogen de busstrook alleen gebruiken om aan het eerst volgende kruispunt rechtsaf te slaan.
Verkeersbord BOB Een BOB maakt geen deel uit van de rijbaan. De bedding wordt gemarkeerd door een of meer overlangs doorlopende witte strepen. Net zoals busstroken, mogen BOB's enkel gebruikt worden door bussen, taxi's en prioritaire voertuigen bij dringende opdracht. Auto's mogen onder geen beding over een BOB rijden. Ze mogen die alleen dwarsen, en er niet op stilstaan. Daarom worden zij extra aangeduid met een dambordmarkering.

Timing en fasering

De werkzaamheden starten op 30 maart, en zullen volgens de huidige planning duren tot eind 2010. Er zal gewerkt worden in 7 fasen, waarvan telkens 2 fasen tegelijk uitgevoerd zullen worden. Er zal dus telkens in 2 werfzones (met een tussenafstand van minimum 1000 meter) tegelijk worden gewerkt. De voorziene omleidingen zullen op elkaar worden afgestemd.

Hinder

Tijdens de gehele duur van de werkzaamheden zal het verkeer op de Haachtsesteenweg in beide richtingen mogelijk zijn. De zijstraten in de werfzones zullen afgesloten worden tijdens de desbetreffende fasen. Het verkeer van die zijstraten zal dan omgeleid worden. Ook het fietsverkeer op de N21 zal omgeleid worden langs de zijstraten van de Haachtsesteenweg.

Hoe lang zullen de werkzaamheden duren?

De werkzaamheden zullen volgens de huidige planning ruim anderhalf jaar duren, tot eind 2010. Sommige wegwerkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk; bij het plannen van de werkzaamheden is dan ook een tijdsmarge ingerekend. Uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen de planning toch nog verstoren en de werkzaamheden vertragen. Belangrijke wijzigingen in de planning zullen zo snel mogelijk gemeld worden met bewonersbrieven.

Hinder

Gelijkaardig aan de aanpassing van het kruispunt Haachtsesteenweg-Zeypestraat-Dorpelstraat zal er tijdens de werkzaamheden steeds een kant van de weg vrij blijven, met tijdelijke werfwegen, voor het doorgaand verkeer in de beide rijrichtingen. In elke fase zullen eerst de busstrook en de rijbaan richting Brussel (noordelijke kant van de N21) heraangelegd worden, en dan pas de busstrook en de rijbaan richting Kampenhout-Sas (zuidelijke kant van de N21), samen met de middengeleiders van de weg. Terwijl er aan de noordelijke kant gewerkt wordt, zal het verkeer in beide richtingen de zuidelijke kant van de weg kunnen gebruiken, en vice versa. De zijstraten in de werfzones zullen afgesloten worden tijdens de desbetreffende fasen. Het verkeer van die zijstraten zal dan omgeleid worden. Ook het fietsverkeer zal omgeleid worden langs de zijstraten van de Haachtsesteenweg.

Fasering

De werkzaamheden starten op 30 maart 2009 en zullen duren tot eind 2010.
Er zal gewerkt worden in 7 fasen, waarvan telkens 2 fasen tegelijk uitgevoerd zullen worden.

 1. fase 1 en fase 4 (start werkzaamheden: 30 maart)
 2. fase 2 en fase 5 (vermoedelijke start werkzaamheden: najaar 2009)
 3. fase 3 en fase 6 (vermoedelijke start werkzaamheden: voorjaar 2010)
 4. fase 7 (vermoedelijke start werkzaamheden: najaar 2010)

Er zal dus telkens in 2 werfzones tegelijk worden gewerkt. De voorziene omleidingen zullen op elkaar worden afgestemd.
Wijzigingen in de fasering zullen tijdig meegedeeld worden.

Fasen en omleidingen

FASE 1 : Van Vogelzanglaan tot voor Hubert Tobbackstraat-Hutstraat
De Vogelzanglaan en Weisetterstraat blijven afgesloten van de N21. Het verkeer wordt dan omgeleid langs de Hutstraat en de Hubert Tobbackstraat naar de N21.
FASE 2 : Van Hubert Tobbackstraat-Hutstraat tot aan Hutteweg
De Hubert Tobbackstraat en de Hutstraat worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Rubenslaan en de Dorpelstraat. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan de Rubenslaan en Hutteweg.
FASE 3 : Van Hutteweg tot Zeypestraat-Dorpelstraat
De Maalderstraat en de Nieuwwegen blijven afgesloten. Ook de Rubenslaan wordt afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Hutstraat, de Hubert Tobbackstraat, de Zeypestraat en de Dorpelstraat naar de Haachtsesteenweg.
FASE 4 : Van Zeypestraat-Dorpelstraat tot voor Warandestraat-Van Bellinghenlaan
De Stationsstraat en de Rood Kloosterlaan worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Warandestraat, de Van Bellinghenlaan en de Dorpelstraat naar de Haachtsesteenweg.
FASE 5 : Van Warandestraat-Van Bellinghenlaan tot Kerkstraat-Tiendeschuurstraat
De Warandestraat, de Van Bellinghenlaan en de Frederik Wouterslaan worden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Stationsstraat, de Van Beethovenlaan en de Rood Kloosterlaan naar de Haachtsesteenweg, en via de Kerkstraat en de Tiendeschuurstraat naar de Haachtsesteenweg. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan de kruising met de Kerkstraat en Tiendeschuurstraat.
FASE 6 : Van Kerkstraat tot voor Bulsomstraat
De Neygenbaan en Kerkstraat worden afgesloten van de N21. De Molenveldweg is al afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Bulsomstraat, Warandestraat en Van Bellinghenlaan naar de N21.
FASE 7 : Van Bulsomstraat tot Dreefstraat-Torfbroeklaan
De Dreefstraat wordt niet afgesloten. De Bergstraat en Bulsomstraat worden afgesloten van de N21. De Dreefstraat moet open blijven. Het verkeer wordt omgeleid via de Torfbroeklaan-Bergstraat-Kerkhoflaan-Tiendeschuurstraat naar de Haachtsesteenweg.

Informatie naar de bewoners van de Haachtsesteenweg

Om de bewoners op de hoogte te brengen van de werken en de impact hiervan worden drie infoavonden georganiseerd. Een eerste infomoment voor de bewoners van fase 1 en fase 4 heeft reeds plaats gevonden in maart. De bewoners van de andere fasen zullen nog persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Tevens zorgt de aannemer nog voor een infokrantje met meer informatie voor alle bewoners van de Haachtsesteenweg.

Meldingen of vragen voor bewoners langsheen de Haachtsesteenweg

Als u meer vragen heeft, aarzel dan niet om tijdens de werkuren langs te komen in de werfkeet. Verder kunt u ook contact opnemen met Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant via de volgende coördinaten:

Kampenhout als betrokken bestuur

Als betrokken bestuur zal de gemeente Kampenhout er op toezien dat de werken met zo min mogelijk hinder voor de inwoners zullen uitgevoerd worden. Dit is en blijft een eerste vereiste waarop we waakzaam zullen toezien. Een werf van een dusdanige omvang als de aanleg van de busstroken brengt echter onvermijdelijk hinder met zich mee naar de bewoners toe. Wij zijn er echter van overtuigd dat een gezonde en positieve samenwerking met de uitvoerder al de meeste problemen voor het grootste deel oplost.


UPDATE 17 januari 2007

Naar aanleiding van bijkomende commentaren werden de plannen voor de busbanen opnieuw aangepast.
Op 30 januari 2007 werd opnieuw een infovergadering georganiseerd om deze aanpassingen toe te lichten. Deze infovergadering vond plaats om 20 uur (deuren 19u45) in Den Ast, Brouwerijstraat 23 te Kampenhout.

 • Bereikbaarheidsadviseur TV NSZ - Talboom
 • UNIZO
 • AWV Vlaams-Brabant
 • Studiebureau Grontmij
 • Gemeente Kampenhout

De nieuwe plannen zijn beschikbaar onder de vorm van PDF-bestanden of volledig via een "scrollable" afbeelding (gif).

Vogelzang - Tobackstraat (pdf-formaat) Vogelzang - Tobackstraat (pdf-formaat) [0,865 MB]
Tobackstraat - Maalderstraat (pdf formaat) Tobackstraat - Maalderstraat (pdf formaat) [0,857 MB]
Maalderstraat - Rood Kloosterstraat (pdf formaat) Maalderstraat - Rood Kloosterstraat (pdf formaat) [0,523 MB]
Rood Kloosterstraat - Tiendeschuurstraat (pdf formaat) Rood Kloosterstraat - Tiendeschuurstraat (pdf formaat) [1,017 MB]
Tiendeschuurstraat - Molenveldweg (pdf formaat) Tiendeschuurstraat - Molenveldweg (pdf formaat) [0,480 MB]
Molenveldweg - Dreefstraat (pdf formaat) Molenveldweg - Dreefstraat (pdf formaat) [0,740 MB]
afbeelding Busbaan Haachtsesteenweg (30000 x 600 pixels) Volledig plan in grafisch formaat (niet afdrukbaar: 45 afbeeldingen in serie)

UPDATE 30 oktober 2006

In de nieuwe plannen (versie 30 oktober 2006) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Voor de huisnummers 188 tot 192 worden vijf parkeerplaatsen toegevoegd.(zie plan)
 • Tegenover 212 tot 216 worden 5 parkeerplaatsen toegevoegd.(zie plan)
 • Tegenover 218 gaat de BOB 5 meter eerder over in een busstrook, zodat het erf daar beter toegankelijk wordt.(zie plan)
 • Ter hoogte van nummer 230 wordt een parkeerstrook met drie parkeervakken toegevoegd.(zie plan)
 • Voor nummer 266 zijn zes parkeervakken op privé-terrein toegevoegd.(zie plan)
 • In de parkeerstroken tussen 254 en 272 zijn aan beide zijden de bruikbare parkeervakken aangeduid.(zie plan)
 • Ter hoogte van huisnummer 284 wordt de middenberm onderbroken.(zie plan)
 • Tussen de huisnummers 399 t/m 411 wordt de BOB aan de noordzijde vervangen door een busstrook om laden en lossen voor 409 (Merantiplast ramen en deuren) beter mogelijk te maken.(zie plan)
 • Voor de huisnummer 506 tot 512 wordt het fietspad langs de parkeerstrook gelegd en met boordstenen van de parkeerplaatsen afgescheiden.(zie plan)
 • Voor huisnummer 516 worden drie parkeerplaatsen toegevoegd.(zie plan)
 • Voor huisnummer 538 wordt in meer fietsenrekken voorzien.(zie plan)
 • Voor de nummers 542 tot 564 smelten de twee parkeerstroken samen tot één strook die plaats kan bieden aan maximaal 33 auto's.(zie plan)

UPDATE 16 oktober 2006

Tussen de Dreefstraat en Kampenhout-Sas worden busbanen voorzien. De vorige plannen van 25 september zijn nu opnieuw aangepast naar aanleiding van:

 • een onderzoek naar het gebruik van parkeerplaatsen in de huidige situatie.
 • opmerkingen die onder meer werden gemaakt tijdens het overleg tussen NSZ, AWV en studiebureau Grontmij op 29 september 2006.

In de nieuwe plannen (versie 16 oktober) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Ter hoogte van huisnummer 177 wordt de betonnen busbaan (BOB = bijzonder overrijdbare bedding) verlengd tot aan het zebrapad. (zie plan)
 • De voorgestelde ventweg met parkeervakken ter hoogte van de nummers 202-206 (reisbureau Thomas Cook, restaurant Klein Zwitserland, taverne 't Scenario, frituur Van Mol, juwelier Horemans en opticien O&O Optics) wordt op verzoek van de zelfstandigen niet aangelegd. (zie plan)
 • Ter hoogte van huisnummer 210 worden drie langsparkeerplaatsen toegevoegd. (zie plan)
 • Tussen de huisnummers 212 en 254 wordt de BOB vervangen door een busstrook van asfalt. (zie plan)
 • Ter hoogte van huisnummer 244 (tegenover bakkerij Bergen en dicht bij garage De Witte) wordt een extra brede parkeerstrook toegevoegd van 36 meter lang en 2,50 meter breed. De extra verbreding van de parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 254 komt daarmee te vervallen. (zie plan)
 • Tussen de F. Wouterslaan en de Warandastraat wordt de BOB ook aan de noordzijde vervangen door een busstrook. Daardoor kan ter hoogte van huisnummer 303 (droogkuis Rimini) een parkeerstrook van 75 meter toegevoegd worden. (zie plan)
 • Ter hoogte van nummer 323 (schoonmaakbedrijf Wuydts) wordt het fietspad om de erfgrens gelegd om onteigening te voorkomen. (zie plan)
 • Ter hoogte van de nummers 304 tot 314 wordt tussen de BOB en het fietspad een groenstrook aangebracht. De verharding ter hoogte van opritten moet hier nog in verwerkt worden. (zie plan)
 • De voorgestelde ventweg met parkeervakken ter hoogte van de nummers 506-512 (Center Relst met broodjeszaak Van Bellinghem, immobiliënkantoor Home Projekt, kapper Steven Liekens, de nachtwinkel, landmeter Shoukens, Euro Pizzeria, bloemenwinkel 't Viooltje en apotheek Berden) wordt op verzoek van de zelfstandigen niet aangelegd. In plaats daarvan wordt tussen de nummers 506 en 516 een parkeerstrook van 111 meter aangelegd. Om dit mogelijk te maken gaat de busbaan ter hoogte van de Rubbenslaan over in een busstrook, in plaats van ter hoogte van huisnummer 514. Om de doorstroming van de bussen desondanks te bevorderen, worden ten westen van het kruispunt met de Rubbenslaan voor Citroën-garage Terrijn verkeerslichten geplaatst die reageren op het naderen van een bus. Daartoe wordt een extra verkeersgeleider tussen de BOB en de rijbaan aangelegd. (zie plan)
 • Ter hoogte van de nummers 505 tot 517 worden tussen de BOB en het fietspad groenstroken aangebracht.(zie plan)
 • Ter hoogte van huisnummer 541 wordt een parkeerstrook voor drie auto's aangelegd. (zie plan)
 • In de Vogelzanglaan worden parkeerplaatsen voorzien. (zie plan)


UPDATE 13 oktober 2006

Teneinde de hinder tijdens de werken aan de busbanen tot een minimum te herleiden wordt een voorstel gedaan, het zogenaamde "Minder Hinder" - voorstel.

Klik hieronder op het gewenste formaat:

 • Het "Minder Hinder" - voorstel: Minder Hinder voorstel (pdf-formaat)  Minder Hinder voorstel (Word-formaat)

UPDATE 25 september 2006

Tussen de Dreefstraat en Kampenhout-Sas worden busbanen voorzien. De plannen zijn aangepast naar aanleiding van opmerkingen gemaakt tijdens de informatieavond voor handelaars op 18 september en tijdens de derde GBC-vergadering (gemeentelijke begeleidingscommissie) op 20 september.

In de nieuwe plannen (versie 25 september) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De bushalte richting Sas ter hoogte van huisnummer 110 wordt verplaatst (tegenover nummer 127), zodat die nog voor de Torfbroeklaan komt te liggen.
 • Er worden bijkomende parkings voorzien ter hoogte van het Q8-tankstation.
 • Ter hoogte van nummer 232 wordt een keermogelijkheid toegevoegd.
 • De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Wouterslaan wordt richting Berg verschoven, zodat zeven extra parkeerplaatsten gecreëerd kunnen worden.
 • Tussen de nummers 542 en 564 wordt de middenberm weer open gemaakt.
 • De parkeerstrook ter hoogte van nummer 564 blijft gehandhaafd.
 • Ter hoogte van huisnummer 591 wordt een keerpunt aangebracht voor personenauto's.

Ook is de termijn voor het maken van opmerkingen verruimd. Betrokkenen kunnen opmerkingen nog overmaken tot en met 16 oktober 2006. Handelaars doen dit via NSZ (Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel) en bewoners via de technische dienst van de gemeente.

De presentatie van het project vindt u hier:

Presentatie 18 september 2006 (pdf-formaat) Powerpoint presentatie infoavond 18 september 2006 (pdf-formaat) [2,229 MB]
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010