vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Gebruik van de busbanen - wegcode


Situatie

Momenteel is men in de eindfase gekomen van de aanleg van de "busbanen" op de Haachtsesteenweg (N21) op het grondgebied van Kampenhout. Het is voor de bestuurder niet altijd duidelijk of men mag gebruik maken van deze infrastructuur bij bijvoorbeeld het "rechts afslaan" aan een kruispunt.

De term "busbanen" is een verzamelwoord voor specifieke infrastructuur voor de bus. De wegcode kent het woord busbaan niet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

 • Bijzonder Overrijbare Beddingen (BOB's)
 • Busstroken

Op de N21 wordt gebruik gemaakt van zowel BOB's als van busstroken. Hieronder vindt u een korte beschrijving en verschilpunten.

BOB

Verkeersbord BOB
verkeersbord F18
Een BOB (Bijzonder Overrijdbare Beddingen) heeft de volgende kenmerken;
 • Een BOB maakt geen deel uit van de rijbaan
 • Aan het begin staat het bord F18 dat na elk kruispunt herhaald moet worden
 • De bedding wordt gemarkeerd door één of meer witte overlangs doorlopende strepen of dambordmarkering en kan licht verhoogd zijn
 • De BOB mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, taxi's indien het woord taxi uitdrukkelijk is vermeld op het bord F18, prioritaire voertuigen bij dringende opdracht
 • Andere voertuigen mogen een BOB slechts dwarsen op een kruispunt of om een aanpalend eigendom te verlaten of te bereiken en mogen er niet op stilstaan of voorsorteren. Ze mogen er alleen gebruik van maken om langs een hindernis op de rijbaan te rijden
 • Gebruik door fietsers is toegestaan, als
  • Het verkeersbord F18 is aangevuld met het symbool van een fiets
  • De rijstrook niet door trams wordt gebruikt
  • De bedding niet in het midden ligt
  • De fietsers in dezelfde richting rijden als de bussen. De fietsers moeten achter elkaar rijden
 • Langsparkeren achter een BOB is niet aan de orde. Auto's mogen een BOB enkel dwarsen om een zijstraat of een perceel te bereiken.

Busstrook

verkeersbord busstrook
verkeersbord F17
Een busstrook heeft de volgende kenmerken:
 • Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan
 • Aan het begin staat het bord F17, dat na elk kruispunt herhaald wordt
 • De busstrook wordt gemarkeerd met een brede witte onderbroken streep en het woord 'bus', dat na elk kruispunt moet herhaald worden
 • De strook mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, schoolbussen, taxi's en door prioritaire voertuigen bij dringende opdracht
 • Andere bestuurders mogen de busstrook alleen gebruiken om aan het eerst volgend kruispunt rechtsaf te slaan (bijvoorbeeld kruispunt Haachtsesteenweg met de Zeypestraat). Parkeren op een busstrook is verboden
 • Gebruik door fietsers mag als het verkeersbord F17 is aangevuld met het symbool van een fiets en fietsers in dezelfde richting rijden als de autobussen. De fietsers moeten achter elkaar rijden

Het gebruik van de BOB of busstrook door fietsers zal niet toegestaan worden op de Haachtsesteenweg.

Een busstrook kan worden toegepast in de volgende gevallen:
 • Als aanloopstrook naar een lichtengeregeld kruispunt: het rechtsafslaande verkeer mag gebruik maken van de busstrook.
  Dit is vooral interessant wanneer de ruimte ontbreekt voor een rechtsafstrook en een BOB.
 • Wanneer een drukke in- en uitrit problemen zou geven op de rijbaan en op de BOB, kan een busstrook ook als invoegstrook dienen.
Busstrook
Busstrook

Dambordmarkering

Deze markeringen bestaan uit witte vierkanten van 50 cm. Zij mogen slechts gebruikt worden om de plaats af te bakenen voorbehouden aan voertuigen voor geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer op een bijzondere overrijdbare bedding of om eigen beddingen en bijzondere overrijdbare beddingen met elkaar te verbinden. (wegcode)

In een situatie waarin een busstrook (F17) na het kruispunt overgaat in een BOB (F18) wordt dus geen dambordmarkering toegepast.

Dambordmarkering
Dambordmarkering
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010