vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Openbare werken : Verkeerskundige ingrepen aan de schoolomgevingen en de aanleg van fietsstroken in Kampenhout-centrum

De verkeerssituatie in de Brouwerijstraat aan de lagere school is niet altijd overzichtelijk en veilig voor de schoolgaande kinderen. Het schoolbestuur is al lange tijd vragende partij voor structurele ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ook aan de parkschool in Relst is de verkeersituatie niet altijd even duidelijk en staan er veel obstakels in het voetpad zodat het door de kinderen niet als fietspad kan gebruikt worden. Het kruispunt van de Aarschotsebaan en de Hutstraat vormt geen veilig kruispunt voor de schoolkinderen. In de ochtendspits rijden veel wagens vanuit de Hutstraat zonder te vertragen de Aarschotsebaan op.

Na de renovatie en uitbreiding van de lagere school in Berg is de toegang tot school gewijzigd van de Gemeentewegel naar de Torfbroeklaan. Door deze wijziging en de vraag naar een veilige busparking wordt ook deze schoolomgeving aangepakt.

Schoolomgeving Brouwerijstraat

Vóór het schoolgebouw wordt een kiss-and-ride voorzien waardoor de schoolkinderen op een veilige manier met de wagen naar school kunnen gebracht worden.
Omdat de ruimte beperkt is in de Brouwerijstraat en tweerichtingsverkeer in deze zone niet aangewezen is, wordt tussen de Geilroedeweg en de Dorpsstraat een eenrichtingsverkeer ingevoerd naar Dorpsstraat toe. In de rest van de Brouwerijstraat blijft een tweerichtingsverkeer gelden.
Om het verkeer naar de school te spreiden en ook een toegang te creëren via de bibliotheek en de Tritsstraat zal de trage verbinding met de achterzijde van de school verbeterd worden.

Plan werken Brouwerijstraat

grondplan Brouwerijstraat

Schoolomgeving Torfbroeklaan

De centrale toegang van de school wijzigt naar de Torfbroeklaan.
Om het verkeer dat uit het Fazantendal komt en de Torfbroeklaan inrijdt af te remmen ter hoogte van de schoolomgeving wordt het middenplein op het kruispunt verwijderd en krijgt het Fazantendal een haakse aansluiting op de Torfbroeklaan. Daarnaast wordt een aparte parking voor de schoolbus voorzien om tijdens de wachttijd voor een na school op een veilige plaats te kunnen stationeren.

Ook de fietsende schoolkinderen krijgen bijzondere aandacht in de vernieuwde schoolomgeving.

Plan werken Fazantendal

grondplan Fazantendal

Schoolomgeving Aarschotsebaan en kruispunt Aarschotsebaan-Hutstraat

Aan de school is al een kiss-and-ride voorzien en ook via het park hebben de kinderen een veilige toegang tot de school. De weg naar school is niet altijd veilig. Alle obstakels op het voetpad worden verwijderd zodat dit ook voor de kinderen als fietspad kan gebruikt worden.

Het kruispunt met de Terloonststraat wordt aangepast met een veilige oversteek. De voorrangsregeling zal ook wijzigen.
Het verkeer uit de Terloonststraat zal moeten stoppen aan de Aarschotsebaan. Om het verkeer aan het kruispunt Aarschotsebaan-Hutstraat af te remmen wordt de aansluiting van de Hutstraat haaks op de Aarschotsebaan heraangelegd.

De proefopstelling van de wegversmallingen in de Hutstraat worden definitief aangelegd.

plan werken Aarschotsebaan-Hutstraat

grondplan Aarschotsebaan-Hutstraat


plan werken schoolomgeving Relst

grondplan schoolomgeving Relst


plan werken centrum Relst

grondplan centrum Relst

Fietsstroken in Kampenhout-centrum met eenrichtingsverkeer

De kasseien in Kampenhout-centrum zijn niet ideaal voor fietsers. Al heel dikwijls werd hierop gewezen en ook uit de evaluatie van de verkiezing ‘fietsgemeente 2015’ kwam dit naar boven.

Om het fietsen in de kern te bevorderen worden langs beide zijden betonnen fietsstroken aangelegd in de zones die uit kasseien bestaan. Om de fietsers nog meer ruimte te geven zal na de aanleg van de fietsstroken eenrichtingsverkeer ingesteld worden in de lus Kerkstraat-Gemeentehuisstraat-Frederik Wouterslaan-Dorpsstraat en dit in tegenuurwijzerszin. De zijstraten op deze lus behouden tweerichtingsverkeer.

plan werken fietsstroken centrum-Kampenhout

grondplan centrum-Kampenhout


plan werken fietsstroken centrum-Kampenhout

detailplan centrum-Kampenhout
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-04-2016