vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur

Water

Contractuele sanering van bedrijfsafvalwater afkomstig van eigen waterwinningen - regeling 2005

logo Aquafin

Op 21 oktober 2005 heeft de Vlaamse Regering beslist dat bedrijven die geheel of gedeeltelijk in hun eigen waterwinning voorzien, een contract kunnen afsluiten met Aquafin NV voor de zuivering van hun bedrijfsafvalwater. Ter vergoeding van de sanering door Aquafin van dit bedrijfsafvalwater zal aan het bedrijf een vergoeding worden aangerekend.

Dit is geen bijkomende of nieuwe kost. Ook in het verleden moesten bedrijven deze saneringskost betalen, maar deze werd aangerekend via de "Milieuheffing voor de verontreiniging van Oppervlaktewater" van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het betreft hier een overgangsregeling die enkel voor het jaar 2005 van toepassing is. Een regeling voor de volgende jaren moet nog uitgewerkt worden.


1. Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen moet het bedrijf in kwestie wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Enkel bedrijven met zowel:

  • een exploitatiezetel in Vlaanderen
  • een eigen waterwinning
  • een vergunning voor het lozen op een riool,
  • een lozing die aangesloten is op een operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
kunnen een aanvraag indienen bij Aquafin NV. Bedrijven die op basis van deze criteria niet in aanmerking komen voor rechtstreekse facturatie van een vergoeding, blijven de "Milieuheffing voor de verontreiniging van Oppervlaktewater" betalen aan de VMM.

Bedrijven die in 2005 bij de VMM niet als heffingsplichtige gekend zijn, komen in 2005 niet in aanmerking.


2. Tarief

Het tarief dat tijdens deze overgangsfase zal worden aangerekend voor de sanering van het bedrijfsafvalwater, wordt volledig door de VMM bepaald op basis van de heffingen. De beslissing van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 voorziet voor deze overgangsfase dat de vergoeding wordt vastgesteld a rato van het geïndexeerd eenheidstarief van de heffing 2006 en de geloosde vuilvracht.
De sleutel tot het indienen van een correcte aanvraag is dan ook het VMM-dossiernummer. Dit nummer is uniek per exploitatiezetel. Voor bedrijven die van dit fiscaal voordeel gebruik willen maken en meerdere exploitatiezetels in Vlaanderen hebben, is het dan ook van belang dat er voor elke exploitatiezetel apart een aanvraag wordt ingediend bij Aquafin. Het dossiernummer kan u terugvinden op uw vorige heffingsbiljetten.

De gefactureerde saneringsbijdrage sluit niet uit dat bedrijven nog een restheffing verschuldigd kunnen zijn aan de VMM.

Aquafin stuurt eerst een voorschotfactuur gebaseerd op de geraamde hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater 2005. Een eindafrekening volgt in de loop van 2006. De eindafrekening kan immers maar gemaakt worden als de volledige vuilvracht over 2005 en het geïndexeerd eenheidstarief gekend zijn.


3. Wat moet u doen?

Om nog voor 2005 gebruik te kunnen maken van deze regeling moet u:

  • een aanvraag indienen via de speciaal daarvoor door Aquafin opgestarte website "http://bedrijven.aquafin.be/"; dit kan tot UITERLIJK 22 december 2005
  • Aquafin stuurt de in aanmerking komende (zie 1. hierboven) aanvragen door naar de VMM met de vraag de verschuldigde vergoeding mee te delen;
  • na ontvangst van de vergoeding, krijgt u van Aquafin een type-overeenkomst toegestuurd.
  • U stuurt UITERLIJK voor 6 januari 2006 1 getekend exemplaar terug aan Aquafin;
  • Aquafin stuurt u onmiddellijk een factuur voor het door VMM bepaalde en in de overeenkomst vermelde bedrag; dit is de voorschotfactuur.
  • U betaalt de factuur binnen de 60 dagen.

4. Uw voordeel

Deze saneringsbijdrage is voor u als bedrijf fiscaal aftrekbaar. Wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling, zal VMM u, zoals gebruikelijk, een heffing op de geloosde vuilvracht aanrekenen. Deze heffing is dan niet fiscaal aftrekbaar.


5. Contact

Voor meer informatie kan u op werkdagen tussen 8 u. en 18 u. steeds contact opnemen met het tijdelijk Support Center van Aquafin op het nummer 03 450 48 48, of mailen naar bedrijven@aquafin.be.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 12-03-2012