vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu & natuur
Milieu
Natuur
Klimaat
decoratie


Links m.b.t. milieu en natuur

Alle onderstaande (externe) links openen een nieuw venster

MilieulinkMilieulink, opgestart op 1 augustus 1998, houdt een vinger aan de pols van het "milieu" op het internet.
De Milieulink internetgids biedt u een selectie van waardevolle sites. Bijzondere aandacht gaat uit naar websites die internet "ontsluiten" (portals, directories, sites met uitgebreide linkpagina s), websites met authentieke informatie (content) en websites die specifieke internetdiensten aanbieden (bv. e-loket, webservices).
  URL : www.milieulink.be

Milieu-info: koepelsite van de Vlaamse milieuoverheidDe website fungeert als wegwijzersite voor het beleidsdomein leefmilieu en natuur. Op de website vindt men onder meer antwoord op mogelijke vragen van burgers en bedrijven rond belangrijke en actuele thema\\\'s.
  URL : www.milieuinfo.be

Praktische handleiding voor rationeel energieverbruik bij bedrijvenDe handleiding "Steek Watt in je zak" geeft een inzicht in de energiekosten van uw bedrijf en staat vol nuttige tips om te besparen. "Steek Watt in je zak!" Het klinkt leuk als slogan, maar eigenlijk zit er veel meer achter. Het betekent gewoon: "Keep the money in your pocket"! Gewoontes en een gevoel van evidentie bepalen het leven van ons allemaal. Tot op zekere hoogte geeft dat ook een rust en een veiligheid. Maar boven een bepaalde grens, begint het geld te kosten. Erger, we zijn belangrijke dingen van ons, van anderen, van de gemeenschap- aan 't verspillen. Dat is zeker het geval met energie.
  URL : www.steekwattinjezak.be

SamenwerkingsovereenkomstDe samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. Als uw gemeente of provincie de overeenkomst ondertekent, krijgt ze in ruil voor het uitvoeren van een aantal taken die deze overeenkomst opsomt, financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente of provincie kan - binnen zekere marges - zelf kiezen welke onderdelen van de overeenkomst ze ondertekent en welke ambitieniveaus ze wenst te behalen.
  URL : www.samenwerkingsovereenkomst.be

Organisatie voor Duurzame EnergieOngelimiteerde energieconsumptie en uitputting van de energiereserves leggen een zware hypotheek op toekomstige generaties. Om deze tendens een halt toe te roepen wordt over de hele wereld actie ondernomen. ODE Vlaanderen ijvert met tal van organisaties en bedrijven voor de realisatie en promotie van duurzame energie in Vlaanderen: rationeel energie gebruik en hernieuwbare energiebronnen voor een duurzame toekomst.
  URL : www.ode.be

Afvalpreventie (OVAM)Afval voorkomen is de eerste prioriteit in het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Reeds jaren werkt de OVAM verschillende acties uit die de Vlaming aansporen om meer afval te voorkomen. Lokale overheden, milieu- en consumentenorganisaties worden ondersteund door het organiseren van preventieworkshops en het uitwerken van preventiedossiers, het organiseren van studiedagen, de Projectendatabank, een infoloket en een elektronische nieuwsbrief: de STIP-berichten.
  URL : http://www.ovam.be/afvalpreventie

Vlaamse MilieumaatschappijDe Vlaamse Milieumaatschappij is één van de Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en lucht en water in het bijzonder. De VMM beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op die manier staat zij ten dienste van de overheid en de bevolking.
  URL : www.vmm.be

Energiesparen.beOp de website www.energiesparen.be kan u een uitgebreid overzicht vinden van het Vlaamse energiebeleid, tal van tips om energie te besparen en het gebruik van hernieuwbare energie, subsidies en premies voor energiebesparing, downloaden en bestellen van brochures, communicatiecampagnes, nieuws...
  URL : www.energiesparen.be

Vereniging voor Natuurbehoud in VlaanderenDoor deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen. Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.
  URL : www.natuurpunt.be

World Wildlife FundWWF wil helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven, en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten. Daarom zet WWF zich elke dag in om... planten en dieren, bossen, rivieren en oceanen te beschermen, de klimaatverandering te beperken, vervuiling en verspilling te voorkomen
  URL : www.wwf.be

Portaalsite Duurzame OntwikkelingDe portaalsite www.duurzameontwikkeling.be biedt informatie over het Belgische federale beleid en over diverse instellingen en projecten. Met een groot aantal links wijst de portaalsite de weg naar heel wat informatie over duurzame ontwikkeling op het internet.
  URL : www.duurzameontwikkeling.be

Duurzame-info.beDe educatieve website www.duurzame-info.be toont concrete actiemogelijkheden voor het grote publiek. De surfer kan de informatie op verschillende manieren benaderen: via de tien themas (onder meer wonen, energie, prodcutie en consumptie ...), via rubrieken als \'nieuws\', \'artikels\', \'ik doe iets\' en \'agenda\' of via de zoekfunctie.
  URL : www.duurzame-info.be

De POD Duurzame Ontwikkeling - of nog POD DO"POD DO" is een dienst die vooral ten dienste staat van andere overheidsdiensten. Zijn voornaamste activiteit is de voorbereiding en de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. De POD DO heeft ook de opdracht het publiek te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling.
  URL : www.poddo.be

Vlaamse Compostorganisatie vzwIn Vlaanderen is ongeveer 113.000 ha openbaar groen aanwezig. Naast het openbaar groen is natuurlijk ook heel veel privaat groen. Denk hierbij aan de vele tuinen en tuintjes, aan de groenschermen rond de bedrijven, enz... Deze omvangrijke oppervlakten aan groene ruimte produceren gigantische hoeveelheden groenafval dat tot (kwaliteits)compost verwerkt kan worden. Openbaar groen en tuinen kunnen op deze manier zowel de leverancier zijn van het uitgangsmateriaal bij het composteringsproces als de gebruiker van het eindproduct...
  URL : www.vlaco.be

Openbare Vlaamse AfvalmaatschappijAfval voorkomen is de eerste prioriteit in het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Reeds jaren werkt de OVAM verschillende acties uit die de Vlaming aansporen om afval meer te voorkomen. In hoofdzaak gaat het daarbij om informatie en sensibilisatie. De campagnes, programma´s, publicaties e.d. behandelen wel steeds specifieke thema´s of zijn gericht naar bepaalde doelgroepen.
  URL : www.ovam.be

Intercommunale INTERZADe intercommunale Interza werd in 1978 opgericht als coatieve vennootschap onder de naam \"INTERcommunale vennootschap voor vuilverwijdering voor ZAventem en omliggende gemeenten\" (gemeenten Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem). Interza heeft tot doel: de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het grondgebied van de gemeentevennoten en zulks door het bevorderen en het nemen van initiatieven op de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling, de verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen.
  URL : www.interza.be

De MilieubootDe Milieuboot is een milieuorganisatie die zich door acties en projecten inzet voor schoon water. De Educatieve milieuboottochten - met steun van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - maken het grootste deel van de werking uit. De Milieuboot neemt jaarlijks 15.000 jongeren en volwassenen mee op een educatieve ontdekkingstocht op het water.
  URL : www.milieuboot.be

Proper zwemwater ?Een zomerse dag, de zon schijnt en het kwik stijgt. Dan is het heerlijk toeven aan de stranden van de Noordzee of aan de zwem- en recreatievijvers in het binnenland. Zeker als je weet dat er nauwlettend toegekeken wordt op de kwaliteit van het zwemwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert de metingen uit in opdracht van en in samenwerking met de Afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In de zomermaanden meet de VMM de kwaliteit van de binnenwateren ten minste om de twee weken. Het kustwater onderzoekt ze zelfs minimaal twee keer per week. Informatieborden op het strand houden de badgasten op de hoogte van de kwaliteit van dit kustwater.
  URL : http://www.vmm.be/water/toestand-watersystemen/watertypes/zwemwaters

Bereken je drinkwaterprijsTot voor kort betaalde je voor het gebruik van water aan verschillende instanties. Nu krijg je van je drinkwatermaatschappij één factuur met de prijs voor het drinkwater en de kosten voor de waterzuivering samen. De VMM ontwikkelde een gebruiksvriendelijke toepassing om het bedrag van uw drinkwaterfactuur na te rekenen.
  URL : http://www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur/bereken-uw-drinkwaterprijs

Centrum voor botanische Verrijking (CVB)Het Centrum voor Botanische Verrijking vzw (C.B.V.) ijvert voor een hogere biodiversiteit bij planten, gaat in tegen de trend van assortimentverschraling en brengt zeldzame en vergeten plantensoorten terug in cultuur. Bomen, struiken maar ook zeldzame fruitrassen zijn onze specialiteit maar door goede contacten met verzamelaars, botanische tuinen, arboreta en gespecialiseerde leveranciers kunnen wij ook voor alle andere plantengroepen een uniek assortiment bijeenbrengen voor private tuinen als voor openbaar groen. In het kader van de instandhouding of verrijking van deze plantendiversiteit geven wij ook ondersteuning naar parkbeheerders zoals beheersplannen en adviezen m.b.t het gebruik van minder courante soorten.
  URL : www.botanischeverrijking.be

Film HOMEUit een ontmoeting tussen de producenten Denis Carot, Luc Besson en François-Henri Pinault en de fotograaf Yann Arthus-Bertrand ontstond de film HOME, een documentaire ten voordele van de milieustrijd. De luchtfoto´s van Arthus-Bertrand zijn prachtig, zijn onderwerp, de aarde helaas steeds minder. Nog nooit was een ecologische aanklacht zo mooi en tegelijkertijd zo schrijnend. Ter gelegenheid van Wereldmilieudag werd HOME op 5 juni als allereerste film ooit simultaan verspreid via cinema, dvd, televisie en internet en op de vijf continenten.
  URL : http://www.youtube.com/homeproject

WeesbeekwebstekDe Weesbeek en haar zusterloop de Molenbeek zijn zijbeken van de Dijle. Ze stromen als groene aders van zuid naar noord door de Herent en Kortenberg, vloeien samen in Kampenhout en monden uit in de Dijle in Boortmeerbeek. In de valleien van deze twee beken komen heel wat waardevolle natuur- en bosgebieden voor, maar tegelijkertijd zorgen de beken op sommige plaatsen voor overlast. Ook de waterkwaliteit is niet overal optimaal.
  URL : http://weesbeek.wordpress.com

BacterievuurBacterievuur, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, komt voor in de fruitteelt (peren- en appelaanplantingen),de boomkwekerijen, parken en tuinen, plantsoenen en natuur.
  URL : /www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/ziekten/bacterievuur/

Overstromingsvoorspeller DijlebekkenDeze website van de VMM geeft een voorspelling en actuele situatie omtrent overstromingen.
  URL : http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Kaarten/MapBekken&KL=nl&BekkenID=4

Wat is de Producttest?De Producttest, is het berekeningsmodel van de OVAM om in te schatten hoe milieuverantwoord een product is. De Producttest is gedeeltelijk toegankelijk voor het grote publiek. Alle bezoekers kunnen vanaf nu de interessante gebruikstips en de aanbevelingen voor de aankoop van een nieuw product raadplegen. Er zijn onder meer tips over de aankoop en het gebruik van kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen, en elektrische en elektronische apparaten.
  URL : www.ovam.be/producttest

Leren voor natuur en milieu (CVN)Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie organiseert al meer dan 40 jaar cursussen voor volwassenen over natuur en milieu.

Wil je jezelf verrijken door iets bij te leren over de natuur?
Wil je je liefde voor natuur leren doorgeven aan vrienden, familie, groepen, je kinderen,...
Wil je praktijkervaring opdoen in de natuur?
Wil je in een ontspannen sfeer samen met anderen een boeiende cursus volgen?
Wil je leren hoe je op een duurzame manier kan omgaan met natuur en milieu?

Kijk dan of je op deze website een cursus naar je zin vindt.
  URL : www.c-v-n.be

KGA-inzameling voor bedrijven (KMO-KGA)Onderdeel van de website miK (milieu-infopunt voor de KMO) Kleine KMO´s zorgen voor kleine hoeveelheden gevaarlijk afval zoals TL-lampen, spaarlampen, batterijen en accu´s, tonercassettes, lege verfblikken van verfraaiingswerken,... miK heeft een inzamelsysteem op poten te zetten, afgestemd op de specifieke situatie van KMO´s. Daarom werd een project op poten gezet: "KMO-KGA" genaamd.
  URL : http://www.mikkmo.be/mikkmo2.php?pag_niv2_ID=7

MiK op de Lamp !Onderdeel van de website miK (milieu-infopunt voor de KMO) Wist u dat in een gemiddelde winkel, horecazaak of kantoor soms meer dan 50% van de energiefactuur naar verlichting gaat? En dat u daar gemiddeld 21% op kunt besparen?
  URL : http://www.mikkmo.be/mikkmo.php?pag_niv1_ID=13

Selectieve afvalinzamelingskanalen voor bedrijvenOnderdeel van de website miK (milieu-infopunt voor de KMO) Via een online formulier kom je te weten waar je terecht kunt met uw bedrijfsafval.
  URL : http://www.mikkmo.be/steekkaarten/afval_fractie.php?postcode=1910

De vos: problemen én oplossingenDe vos maakt deel uit van de Vlaamse natuur en van ons ecosysteem. De vos is een goede partner in het beperken van schade door oa. ratten, muizen en konijnen. Kippen kunnen soms slachtoffer worden van de vos maar je kan ze afdoende beschermen met een degelijk kippen- en nachthok. Op deze site vind je al jouw antwoorden.
  URL : http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx

www.asbestinfo.beHet Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)van de Vlaamse overheid lanceerde de website asbestinfo.be. Die website bundelt alles wat je moet weten over asbest in en om het huis. Je vindt er informatie over hoe je asbesthoudend materiaal herkent en er veilig mee omgaat. De website geeft ook aan waar je terecht kunt met klachten.
  URL : http://www.asbestinfo.be

Kies jouw manier om de aarde door te gevenEr is nog een wereld te winnen. Een wereld zonder bedreigde dieren, dood koraal, droogtes of smeltende poolkappen bijvoorbeeld. Help het WNF mee om de natuur te beschermen. Op deze site kan je ruim 100 tips en manieren zien hoe jij een steentje kunt bijdragen. Kies jouw manier om de aarde door te geven!
  URL : http://www.wnf.nl/50manieren/

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 18-10-2013