vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur

Groen & natuur

Bosdecreet - Wijziging besluit tot het verkrijgen subsidie voor (her)bebossing

Recent werden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd inzake de subsidie-mogelijkheden én subsidiebedragen voor bosbeheerders uitgekeerd door de AMINAL Afdeling Bos & Groen. Belangrijk is dat de subsidiemogelijkheden voortaan voor alle bosbeheerders - zowel private als openbare boseigenaars - op gelijke wijze uitgewerkt zijn. Graag zetten we de mogelijkheden voor u op een rij:

De subsidie voor (her)bebossing kan worden aangevraagd voor (her)bebossingen vanaf 50 are. Kleinere percelen komen eveneens in aanmerking op voorwaarde dat ze niet meer dan 1 km van elkaar liggen en dat de totale te beplanten oppervlakte minstens 0.50 ha bedraagt. De (her)bebossing kan zowel door aanplanting gebeuren als op spontane natuurlijke wijze. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de gebruikte boomsoort(en). Er wordt een extra subsidie verleend van €500/ha indien 10 tot 25% van de aan te planten hoofdboomsoort vervangen wordt door andere boom- of struiksoorten die gesubsidieerd worden. Indien er gebruik wordt gemaakt van aanbevolen herkomsten, kan een extra subsidie van €250/ha worden verleend. De aanvraag dient 3 maanden voor de aanvang van de werken te worden ingediend. Indien plantmateriaal van eigen kweek wordt gebruikt dient dit 2 maanden voor de aanvang van de werken te worden gecontroleerd door het Bosbeheer. De belangrijkste wijzigingen in de subsidie voor (her)bebossing betreffen:

  1. een vermindering van het aantal subsidieerbare boomsoorten
  2. wijzigingen van de subsidiebedragen
  3. aanplantingen met niet inheemse boomsoorten, waaronder ook cultuurpopulier worden niet langer meer gesubsidieerd

Subsidie voor openstelling: een jaarlijkse subsidie kan worden toegekend voor privé-bossen die het hele jaar geheel of gedeeltelijk worden opengesteld. De subsidie bedraagt € 2/meter opengestelde bosweg, met een maximum van € 50/ha opengesteld bos. Voor een speelzone kan een extra subsidie van € 100/ha worden toegekend. Deze regeling is enkel geldig voor privé-bos, vermits krachtens art. 10 van het Bosdecreet, alle openbare bossen toegankelijk zijn op de paden.

Subsidie voor de bevordering van de ecologische bosfunctie: een jaarlijkse subsidie kan worden toegekend aan iedere bosbeheerder die beschikt over een goedgekeurd beheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam bosbeheer. Het bedraagt € 50/ha voor het in stand houden van waardevolle bostypes, voor natuurbeheer in de bossfeer bedraagt dit € 125/ha (bv. beheer van kleine open plekken).

Subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam bosbeheer : deze subsidie kan slechts éénmaal om de 20 jaar worden toegekend. Het basisbedrag is € 200/ha, dit bedrag kan worden vermeerderd met € 20/ha voor gezamenlijke beheersplannen met 3 tot 10 boseigendommen en met € 50/ha voor gezamenlijke beheers-plannen met meer dan 10 boseigendommen. We willen hierbij nog wel opmerken dat op termijn voor alle openbare bossen en voor alle privé-bossen die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen het Vlaams ecologisch Netwerk (VEN), het opstellen van een beheerplan volgens de criteria duurzaam bosbeheer verplicht is.

Voor bebossing van landbouwgronden in toepassing van verordening (EG) nr. 1257/1999, bestaat een specifieke subsidieregeling. Deze regeling is geldig voor gronden die in landbouwgebruik zijn of dit waren tot 5 jaar terug. Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met Ann Verbruggen, 0473/96 80 07.

Het besluit voor subsidiëring van (her)bebossing is recent gewijzigd (besluit van de Vlaams regering van 27 juni 2003, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 september 2003).

Wenst U een meer uitgebreide informatie te bekomen, dan kan U steeds terecht op de website via de url : www.bosengroen.be

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 12-02-2013