vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Groen en natuur

Succesvolle samenwerking met landbouwers wordt voortgezet

Overzicht beheerovereenkomsten 2013 - Kampenhout

Ruim 10 jaar geleden sloten landbouwers in onze gemeente de eerste beheerovereenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook in 2012 werd de werking rond deze milieumaatregelen voortgezet. Jaar na jaar worden aflopende overeenkomsten in een nieuw contract gegoten en worden nieuwe maatregelen op het terrein aangelegd.

Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk van de toegepaste maatregel.

Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers. Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onderhoud van poelen en houtkanten, het bestrijden van erosie, het beschermen van bosranden en holle wegen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het beschermen van akker- en weidevogels enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere - zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van akkervogels - kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast.

Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten. De voorbije jaren kenden vooral de aanleg van akkervogelmaatregelen en de aanleg van beschermingsstroken langsheen bosranden en waterlopen succes. In totaal is er in Kampenhout door lokale landbouwers ongeveer 15 km aan grazige en soms bloemrijke randen aangelegd. Vaak vind je die grazige stroken in het midden van de akkers om akkervogels een geschikte broedplek te bezorgen of als beschermingsstrook langsheen een kwetsbare bosrand. Daarnaast kan je sinds kort op een winterse wandeling door onze gemeente grote groepen akkervogels vinden die dankbaar gebruik maken van kleine akkertjes die speciaal voor deze bedreigde soorten (Veldleeuwerik, Geelgors en Grauwe gors) werden aangelegd.

Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente, Regionaal Landschap Dijleland vzw en natuurlijk onze landbouwers!

Kampenhout
Beheerpakket totaal waarvan gestart op 1/1/2013
aantal objecten oppervlakte (ha) lengte (km) aantal objecten oppervlakte (ha) lengte (km)
gemengde grasstrook (akkervogelbescherming) 22 10,08 4,30 5 2.89 1,04
vogelvoedselgewas (akkervogelbescherming) 11 4,34   1 0.25  
grasbufferstroken en grasgangen (erosiebestrijding) 2 0,28 0,18      
perceelsrandenbeheer 60 10,42 9,99 1 0,09 0,15
aanplant en onderhoud van KLE 4 0,04 0,25      
totaal vaste BO 99 25,16 14,72 7 3,23 1,19

Meer info: zie www.vlm.be

Contact:
Bedrijfsplanner: Rauwerd Roosen
tel.: 016/ 66 520 92
mail: rauwerd.roosen@vlm.be

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-11-2013