vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur: dierenwelzijn

Maatregelen Voedselagentschap voor particuliere houders van vogels en pluimvee

Wie kan getroffen worden door de maatregelen die het Voedselagentschap uitvaardigt?
In principe kan iedereen in ons land die pluimvee of vogels heeft vroeg of laat te maken krijgen met preventieve maatregelen of bestrijdingsmaatregelen tegen de vogelgriep. Voor particuliere houders zullen enerzijds de afschermplicht en anderzijds het niet in open lucht bijvoederen of drenken belangrijk zijn. Een verbod op het vervoer van vogels en pluimvee zal voor een particuliere houder minder een probleem vormen.

Wanneer kan ik als particuliere pluimveehouder dergelijke maatregelen verwachten?
Indien het vogelgriepvirus nog niet bij ons of in onze buurlanden is aangetroffen, is er wat betreft particuliere houders enkel een verbod van kracht op het bijvoederen en drenken in open lucht in de gevoelige natuurgebieden. Van zodra evenwel in onze buurlanden het virus wordt vastgesteld, zal het Voedselagentschap een afschermplicht instellen in de gevoelige natuurgebieden. Indien het virus nog verder ons land nadert of bij ons wordt vastgesteld, dan zal er zelfs een afschermplicht en een verbod op bijvoederen en drenken in open lucht komen op het ganse grondgebied. Alle particuliere houders van pluimvee en vogels zullen dan hun dieren moeten afschermen van wilde vogels!

Wat moet ik doen als ik onder de afschermplicht val?
Het doel van de afschermplicht is om uw dieren af te schermen van wilde vogels en hen zo te beschermen tegen een eventuele besmetting met vogelgriep. Het gaat hem daarbij wel degelijk enkel om het afschermen van de dieren, niet om het effectief opsluiten in een hok of een stal. U zal daarbij (een deel van) het terrein waar de dieren worden gehouden volledig - zowel langs de zijkanten als langs boven - met gaas of met netten moeten afsluiten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van ongeveer 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen.

Kan ik nu al voorbereidingen treffen voor een afschermplicht?
Ja, zeker! Aangezien het helemaal niet uit te sluiten is dat elke particuliere houder vroeg of laat zijn dieren zal moeten afschermen, raadt het Voedselagentschap u nu reeds aan om te kijken hoe u de ruimte waar uw dieren worden gehouden op een eenvoudige maar toch doeltreffende wijze kan afschermen. U bent dan reeds voorbereid indien de maatregel plots zou worden ingesteld en kan onmiddellijk uw dieren beschermen tegen een mogelijke besmetting met vogelgriep.

Hoe lang kan een afschermplicht duren?
Het is moeilijk te voorspellen hoe lang u uw dieren zal moeten afschermen van wilde vogels. Vermoedelijk zal deze maatregel steeds ten minste enkele weken duren. Het is dan ook belangrijk dat de manier waarop u uw dieren afschermt voldoende duurzaam is en voldoende garanties geeft voor het welzijn van uw dieren.

Welke maatregelen zijn er momenteel van kracht voor particuliere houders?
Op dit ogenblik is er enkel een verbod op het bijvoederen en drenken in open lucht van kracht voor de particuliere houders die in de gevoelige natuurgebieden gelegen zijn. Zij moeten hun dieren hetzij binnenshuis voederen of drenken, hetzij in open lucht maar dan enkel op zo'n manier dat wilde vogels er geen toegang toe kunnen hebben. Het drinkwater mag bovendien niet afkomstig zijn van een waterplas of een stroom waartoe ook wilde vogels toegang hebben.

Wat zijn de gevoelige natuurgebieden?
De gevoelige natuurgebieden zijn de plaatsen in ons land waar zeer veel watervogels en trekvogels worden aangetroffen. Gezien de rol die deze vogels in de verspreiding van het vogelgriepvirus kunnen spelen, is de kans daar dus groter dat een door een particulier gehouden dier in contact komt met een eventueel besmette wilde vogel. Het Voedselagentschap legt de maatregelen in verband met de vogelgriep dan ook sneller en mogelijk langer op in de gevoelige natuurgebieden dan in de rest van het land.

Hoe weet ik of ik in een gevoelig natuurgebied gelegen ben?
U kan in de eerste plaats contact opnemen met uw gemeentebestuur, die over gedetailleerde informatie beschikt omtrent de afbakening van deze gebieden. Daarnaast kan u ook op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be) terecht of contact opnemen met het call center influenza (0800/99777).

Welke zijn de andere maatregelen die aan een particuliere houder kunnen worden opgelegd?
Behalve de afschermplicht en het verbod op bijvoederen en drenken in open lucht, kunnen particuliere houders als duivenmelkers, houders van sierpluimvee of siervogels en houders die occasioneel dieren verkopen op markten eveneens getroffen worden door een verzamelverbod. Een dergelijk verzamelverbod wordt uitgevaardigd in functie van waar het vogelgriepvirus aangetroffen wordt en kan op het ganse grondgebied van kracht zijn. Zo kan een verbod op de verkoop van dieren van en door particulieren op openbare markten reeds worden opgelegd op het ogenblik dat er migratie van trekvogels vanuit besmette gebieden naar ons land kan gebeuren. Andere verzamelingen zoals tentoonstellingen en wedstrijden van reisduiven zullen veelal maar verboden worden op het ogenblik dat er virus in of vlakbij ons land wordt aangetroffen. Net zoals voor de afschermplicht is de duur van een dergelijk verbod moeilijk te voorspellen. Het Voedselagentschap tracht alleszins om ook deze maatregelen zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie is te vinden op de website van het Federaal Voedselagentschap www.favv.be.