vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur

Milieucampagnes

ROB staat voor RUSTIG OP DE BAAN

sticker ROB-campagne

Wie ROB is, rijdt niet te snel. Dat is goed voor de veiligheid én ons milieu.

ROB ontstond in Mortsel. Het stadsbestuur werkte er een sticker uit om de bewoners er toe aan te zetten Rustig op de Baan te zijn omwille van de veiligheid. De Vlaamse overheid breidde deze campagne uit met een folder waarin tips staan om milieuvriendelijker te gaan rijden. De "peter" van deze campagne is Rob Vanoudenhoven, een televisiemaker die geen verdere voorstelling behoeft.

Automobilisten die rustig zijn op de baan, verhogen niet enkel de verkeersveiligheid, ze rijden ook milieuvriendelijker. Iedereen kan op zijn beurt een steentje bijdragen tot een verbetering van onze leefomgeving. Het aanleren van veilig en milieuvriendelijk rijgedrag, waarbij een aangepaste snelheid een belangrijke vereiste is, leidt tot een veiligere én gezondere omgeving. Snelheid, zeker bij snelheden van meer dan 100km/u, speelt immers een belangrijke rol in de hoeveelheid schadelijke stoffen die door voertuigen wordt uitgestoten. Bij lagere snelheden speelt de dynamiek (het optrekken en afremmen, het schakelmoment,...) een grotere rol.

Wie juist schakelt en zijn snelheid aanpast, zorgt voor een vermindering van de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) van 5 % in de stad en tot 25 % op de buitenweg. De uitstoot van NOx (stikstofoxide) wordt zelfs gehalveerd, zowel in als buiten de stad. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Nederlandse Onderzoeksinstelling TNO in opdracht van AMINAL.
Deze studie vormt ook mee de basis voor wat in Nederland geldt als "Het Nieuwe Rijden", een manier van veilig, comfortabel en milieuvriendelijk rijden (www.hetnieuwerijden.nl).

ROB past perfect binnen het Vlaams Klimaatbeleidsplan en het Milieubeleidsplan. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan bestaat uit een reeks van maatregelen om de Kyoto-doelstellingen te halen (het reduceren van de broeikasgasemissies zoals CO2) en zo te zorgen voor een beter milieu. Ook het verkeer moet hiervoor inspanningen leveren. Een lager brandstofverbruik zal bovendien ook voelbaar zijn in onze portemonnee.
Een mindere uitstoot van vervuilende stoffen is trouwens niet enkel beter voor ons milieu, maar ook veel gezonder, vooral voor diegenen die uitermate gevoelig zijn aan luchtvervuiling, met name kinderen, ouderen, astmapatiënten en personen met ademhalingsproblemen. Wie Rustig op de Baan is, zal niet enkel helpen de uitstoot van broeikasgassen te stabiliseren. Hij zorgt er tegelijkertijd voor dat hijzelf en zijn medemens minder last zullen hebben van allerhande gezondheidsklachten zoals een droge keel, hoest, benauwdheid of verstoring van de ademhalingsfuncties. Met andere woorden: Rustig op de Baan zorgt voor meer levenskwaliteit voor ieder van ons.

Geef de ROB-sticker een plaatsje op uw wagen. Zo weet iedereen het meteen: ik ben ROB, ik ben Rustig Op de Baan. Ik ben voor een veiliger verkeer en voor een betere leefomgeving.

Het loont dus de moeite je rijgedrag aan te passen!
We geven je graag een aantal tips om milieuvriendelijker te gaan rijden.

Wat moet je doen om milieuvriendelijk en veilig te rijden?

 • Rij met een constante snelheid.

 • Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling. Schakel bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500 bij benzinemotoren en 2000 bij dieselmotoren. Met een nieuwe wagen hoef je de motor niet meer tot hoge toerentallen te dwingen om vlot te kunnen versnellen.

 • Rem op de motor en laat hierbij de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling. Moderne motoren sluiten automatisch de brandstoftoevoer af zodra je de gaspedaal loslaat.

 • Rij niet te snel ! Bij snelheden boven 100km/u is de snelheid de bepalende factor voor het brandstofverbruik.

 • Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt.

 • Hou voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Zo vermijd je dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger remt.

 • Verander niet onnodig van rijstrook.

 • Leg de motor stil als je meer dan een halve minuut moet wachten.

Wat kun je nog meer doen?

 • Laat de auto thuis voor korte ritten, vooral als de motor nog koud is.

 • Geef zo weinig mogelijk gas als je de motor start.

 • Gebruik de airco alleen als het nodig is. Een open raampje bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs 10% meer.

 • Hou de bandenspanning in de gaten. Een te lage bandenspanning verhoogt het verbruik.

 • Maak steeds de kofferruimte leeg: meer gewicht in je auto verhoogt het verbruik.

 • Plaats fietsen bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken en skiboxen als je ze niet gebruikt. Een fietsdrager op het dak verbruikt 20 tot 30% meer brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik, vooral bij hogere snelheden.

 • Stippel je weg vooraf uit, zodat je geen nodeloze omwegen hoeft te maken. Rij zo weinig mogelijk in de stad: je auto verbruikt er gemiddeld dubbel zo veel als op de snelweg.

 • Parkeer je wagen in de rijrichting waarin je weer zult wegrijden: vermijd onnodig manoeuvreren met een koude, vervuilende motor.

 • Noteer je brandstofverbruik of gebruik een boordcomputer: opvolgen van je verbruik geeft zicht op het resultaat van je aangepaste rijstijl.

Denk ook aan het milieu als je een nieuwe auto koopt !

 • Kies een benzineauto met een lichte motor. Die is minder gevoelig voor de rijstijl.

 • Als je een diesel koopt, kies dan een type met directe brandstofinjectie.

 • Koop een auto met een groen energielabel: deze is zuiniger dan auto's met een rood label.

In de folder met tips om milieuvriendelijk te rijden worden nog meer praktische en eenvoudige tips aangereikt. Zo tekent een open raampje bij een hoge snelheid tot 5% meer brandstofverbruik. Wie rijdt met airco, verbruikt zelfs 10% meer. Ook bagagerekken en skiboxen tekenen voor een aanzienlijk groter brandstofverbruik. Een fietsdrager op het dak verbruikt 20 tot 30% meer brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik, vooral bij hogere snelheden. Fietsen worden dan ook bij voorkeur op een rek achter aan het voertuig geplaatst. Bagagerekken en skiboxen worden best verwijderd wanneer ze niet worden gebruikt.

Uit de tips mag alvast blijken dat veiliger én milieuvriendelijker rijden echt niet zo moeilijk is, integendeel. Het is best mogelijk om milieuvriendelijk en toch aangenaam te rijden. Wanneer we het met zijn allen proberen, worden onze wegen een stuk veiliger en zorgen we bovendien voor een pak minder uitstoot van giftige gassen.

Meer informatie over milieuvriendelijke rijden

ROB-sticker

Stickers en folders bestellen "Wie is Rob?" kan via de Vlaamse Infolijn (0800-3 02 01) of door een bestelling te plaatsen bij de publicaties op www.vlaanderen.be. Voor grote hoeveelheden kan u terecht bij Griet Smets (griet.smets@lin.vlaanderen.be). Er wordt hiervoor een bijdrage van 8 euro per 100 stickers inclusief folders gevraagd.

De wetenschappelijke studie die aan de basis ligt van de folder, kan worden ingekeken bij AMINAL, Sectie Lucht, Koningsstraat 93, 1000 Brussel, griet.smets@lin.vlaanderen.be. Hierin staan alle aannames en meetresultaten. Een samenvatting van de studie is ook terug te vinden op www.ikbenrob.be. Deze site zal vanaf mid-november online staan

De brochure 'Energiebewust en veilig rijgedrag' geeft een aantal van deze aspecten op een eenvoudigere manier weer en kan op dezelfde manier besteld worden als de stickers en folders.

De tips en nog meer informatie kunnen ook via het web geraadpleegd worden. ROB heeft een plaatsje op het adres www.ikbenrob.be (vanaf mid-november). Op de website www.emis.vito.be/mobiliteit vindt u veel tips terug.
Ook op de Nederlandse website www.hetnieuwerijden.nl vindt u veel informatie.
De website www.ecodrive.org (in het Engels) geeft een overzicht van resultaten van een Europees project rond rijgedrag.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010