vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur
decoratie

Milieucampagnes

Sluikverbranding van afval

affiche sluikverbranden

Heel wat Vlamingen verbranden nog steeds zelf hun afval, bijvoorbeeld in een ton of op een hoopje in de tuin. Nochtans is dit streng verboden. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Bovendien zadel je je buren op met ernstige geur- en rookhinder.

Volgens het Milieu-en natuurrapport Vlaanderen 2001 is het illegaal verbranden van afvalstoffen in open lucht verantwoordelijk voor 25% van de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Ter vergelijking, huisvuilverbrandingsinstallaties vertegenwoordigen slechts een aandeel van minder dan 0.5%. Niettemin hebben zij een een zeer kwalijke reputatie. De verbranding van (tuin)afval in open lucht door particulieren tast de Vlaamse milieu- en leefkwaliteit dus ernstig aan.

Sluikverbranden een probleem?

Dioxines onstaan bij verbrandingsprocessen in aanwezigheid van chloorbronnen : plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, vernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen,...). Wanneer je dus in je kachel en open haard of in open lucht afvalstoffen verbrandt, stelt zich een ernstig probleem. Zo tonen recente metingen aan dat de dioxine-uitstoot bij verbranding van afval in open lucht tot 5000 maal hoger kan oplopen dan in een huisvuilverbrandingsinstallatie. Ook de verbranding van eerder onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te veroorzaken.

Een Vlaamse studie toont aan dat de bevolking voor bijna 40% bijdraagt tot de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Het verbranden van afvalstoffen in tonnetjes, tuinafvaloventjes en open vuren is hierbij verantwoordelijk voor zo'n 25%.

Schadelijk voor de gezondheid

De meest schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding zijn dioxines, PAK's (polycylcische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.

PAK's en dioxines neem je hoofdzakelijk op via je voeding. Ze stapelen zich op in je lichaam. Beide stoffen hebben uiteenlopende schadelijke effecten op de gezondheid (kanker, verstoring afweersysteem, effect op hormonen,...) Fijn stof kan op korte termijn bestaande gezondheidsproblemen als luchtwegeninfecties en astma verergeren. Bij langdurige blootstelling kan fijn stof leiden tot astma of chronische bronchitis, met benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten als gevolg.

Verbrandingsverbod

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van afvalstoffen. Er is evenwel een uitzondering voorzien voor plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden op voorwaarde dat de stookplaats zich op ten minste honderd meter afstand van alle begroeiing en bebouwing bevindt. In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in de woonzones.

Hardnekkige stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die oplopen tot € 2500 . Een verwittigd man (of vrouw...) is er twee waard!

Voorkomen is beter dan genezen

Voor het verbranden van afval en/of groenafval zijn er nochtans milieuvriendelijke alternatieven. In de eerste plaats is er de selectieve huis-aan-huis ophaling van verschillende afvalstromen. In tal van gemeenten kunnen de inwoners met een aantal afvalstromen terecht in het containerpark.

Zelf composteren is nog altijd de manier bij uitstek om organisch afval te verwerken. Snoeihout kan je afvoeren naar de groencontainer op het containerpark en vindt zo zijn weg naar de grootschalige composteerinstallaties. Wie over een hakselaar beschikt, zal niet lang twijfelen om zijn snoeihout te versnipperen tot mulchmateriaal. Maar ook onversnipperd kan je snoeihout nuttig aanwenden in je tuin. Voor meer suggesties kan je je wenden tot je compostmeester.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010