vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur
decoratie

Bodem

Oriënterend bodemonderzoek en bodemattest... voor wie en wanneer ?

Het bodemdecreet en haar uitvoeringsbesluit VLAREBO hebben een aantal nieuwe verplichtingen met zich meegebracht. De wetgeving is ingrijpend. Hiervan getuigt het aantal verontreinigde gronden dat de laatste tijd het nieuws haalt. Aan de talrijke telefoontjes is te merken dat rond deze wetgeving nog veel vragen leven. Daarom dit overzicht.
Klik hier voor informatie over bodemsaneringsdecreet en uitvoeringsbesluiten (VLAREBO)

Bodemattest

Een bodemattest is vereist bij elke overdracht van grond. Enkel indien op die grond een risico-activiteit plazatsvindt of plaatsgevonden heef, is vooral een bodemonderzoek vereist.

Een bodemattest moet u aangetekend aanvragen met een standaardformulier bij OVAM. Het kost 25 EUR per kadastraal perceel en u moet een recent kadasteruittreksel toevoegen aan uw aanvraag.
Binnen de 30 dagen krijgt u uw bodemattest afgeleverd. Het vermeldt ofwel gegevens rond de aanwezige verontreiniging, ofwel een bericht dat het perceel niet iet opgenomen is in het register van verontreinigde gronden.

Oriënterend bodemonderzoek

Het algemeen principe is dat bedrijven die risicovolle activiteiten uitoefenen, een oriënterend onderzoek moeten laten uitvoeren. Er bestaat een lijst in het VLAREBO met welke activiteiten nu precies risicovol zijn.
Voor die bedrijven is in 3 gevallen een onderzoek vereist :

 1. Bij sluiting of stopzetting van de inrichting :
  op initiatief en op kosten van de exploitant.
 2. Bij overdracht
  dit is o.m. verkoop, splitsen van of onderbrengen in een venootschap, recht van opstal, leasing of een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar.
  Het is de eigenaar - overdrager - verhuurder die voor het onderzoek moet instaan. Enkel bij het verbreken van een huurcontract van meer dan 9 jaar, staat de verhuurder in voor het onderzoek.
 3. Periodieke onderzoeken :
  Naargelang het risico, moet een onderzoek om de 5, 10 of 20 jaar worden herhaald en dit een eerste maal tegen einde 1999, 2001 of 2003 (voor bedrijven die hun exploitatie startten vóór 29/10/1995). Voor bedrijven die hun exploitatie ná die datum startten, gelden andere termijnen.
  Dit onderzoek gebeurt op initiatief en op kosten van de exploitant.

Het oriënterend bodemonderzoek gebeurt door erkende deskundigen. Binnen de 30 dagen moeten zij de resultaten aan de OVAM bekend maken. De OVAM heeft dan 60 dagen om te beslissen of de overdracht mag doorgaan.
Als er aanwijzingen van verontreiniging zijn, kan een beschrijvend onderzoek worden opgelegd, met het oog op een sanering.

Hebt u nog vragen rond deze wetgeving, neem dan contact op met dhr. W. Van Essche, millieu-ambtenaar, tel 016/65 99 04 of met een gespecialiseerd milieu-adviesbureau.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010