vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur : Afval

Voedselafvalverbrijzelaars - gebruik is verboden

Op basis van de vigerende Vlaamse milieuwetgeving (afvalstoffendecreet, milieu-vergunningsdecreet en wet op de bescherming van de oppervlaktewateren) is het gebruik van voedselverbrijzelaars, indien de verkleinde voedselresten worden geloosd op het oppervlaktewater of met het water worden afgevoerd naar de riool voor verdere verwerking in afvalwaterzuiveringsstations, verboden.

decoratie

Het Vlaamse afvalbeleid is gestoeld op de ladder van Lansink. Preventie krijgt hierbij prioriteit. Daarna volgen in volgorde van afnemende prioriteit hergebruik, materiaalrecyclage, energierecyclage, ... Het keukenafval kan perfect worden gecomposteerd, thuis of in een professionele installatie. Op die manier wordt een kwaliteitsvolle compost bekomen, een zeer geschikte bodemverbeteraar. Bij gebruik van de compost in onze tuinen, in de groen-voorziening, in de landbouw, ... wordt de kringloop gesloten. Het afval vermalen en in de riolering sturen past niet in dit beleidskader en is een illegale vorm van afvalverwijdering.

Vaak wordt aangehaald dat de waterzuiveringsstations toch een hogere belasting aankunnen. Maar wat met de woningen van waar het afvalwater nog niet gezuiverd wordt? Vlaanderen heeft een zuiveringsgraad van 60%, met andere woorden het afvalwater van 40% van de woningen wordt nog niet gezuiverd. Naast het feit dat het hier om illegale verwerking gaat, hebben dergelijke afvalvermalers dus ook heel wat negatieve gevolgen voor het milieu.

De VMM houdt dan ook voet bij stuk en verbiedt het lozen van de resten van deze voedselafvalverbrijzelaars. Vlaco vzw, en ook OVAM, reageren consequent indien ons berichten in verband met voedselafvalverbrijzelaars bereiken.

Producenten worden op de wetgeving gewezen, duidelijk wordt gemaakt dat het gebruik illegaal is.
Desondanks blijven deze systemen regelmatig de kop op steken.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010