home
agenda

Jeugddienst Kampenhout
Sporthal Kampenhout
Zeypestraat 26
1910 Kampenhout

meer info ...

Facebook

Music Corner

Kampenhoutse bands


The Rocketeers
The Rocketeers
Blind Horny Toads
Blind Horny Toads
Los Venturas
Los Venturas
X-Zent
X-Zent

Lionize
LionizeEllo
Ello
No ForePlay
No ForePlay

Inventaris muziekgroepen

De stuurgroep van de jeugdraad maakte werk van een jeugdruimteplan. Het is de bedoeling een duidelijk overzicht op te stellen van de al bestaande ruimte voor de jeugd in de gemeente.

De jeugdraad acht het opportuun om een grondige inventarisatie te maken van de bestaande repetitieruimten. Daarvoor hebben wij echter jouw hulp nodig en vragen we om hiernavolgende fiche in te vullen en ddor te sturen.


Naam van de band :
Contactpersoon :
Adres :
Bereikbaar via:
telefoon  gsm  fax 
Emailadres :  
Aantal leden in de band :
Bespeelde instrumenten :
Repetitieruimte :
Adres :
Wordt er betaald voor het gebruik van de repetitieruimte ?    ja    neen
Aantal repetities per week:     per maand  
Is de ruimte steeds beschikbaar voor de band ?    ja    neen
Zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van de repetitieruimte ?    ja    neen
Zo ja, graag een korte beschrijving
(bv. Jaarlijks gratis optreden verzorgen)
Opmerkingen/Suggesties© 2011-2016 - Jeugdsite Kampenhout webdesign : highgate´57