home
agenda

Jeugddienst Kampenhout
Sporthal Kampenhout
Zeypestraat 26
1910 Kampenhout

meer info ...

Facebook

Fuif organiseren ?

Wens je een fuif of ander cool evenement te organiseren ?

Er heerst een grote misvatting bij de publieke opinie dat feesten en fuiven noodzakelijk gepaard gaan met geluidsoverlast, vandalisme en dergelijke.

Daarenboven blijkt het voor de organisator ook steeds moeilijker om de omwonenden van uw goede bedoelingen te overtuigen.
Nochtans kan niemand ontkennen dat feesten en fuiven een recht zijn - zeker bij jongeren - en dat het ook op een verantwoorde manier kan (grondwettelijk gewaarborgd in artikel 26). Juridisch gezien bestaat er trouwens geen enkel onderscheid tussen een fuif en eender welke andere festiviteit. Bijgevolg moeten fuiven dus ook worden toegelaten.

In samenspraak met verschillende betrokken partijen wil de EVENEMENTENGIDS een leidraad zijn om problemen en misvattingen te helpen voorkomen. Het gemeentebestuur draagt immers, in hoofde van de burgemeester, de eindverantwoordelijkheid, en rekent daarvoor ook op de verantwoordelijkheidszin van de organisator.

Een praktische handleiding dus, met allerlei wettelijke verplichtingen, nuttige tips en adressen.

Een warme oproep aan alle organisatoren van fuiven of feestelijkheden, in zaal of in openlucht, om de tips van deze gids ter harte te nemen en er alles aan te doen om van uw evenement een feest voor iedereen te maken!

Al je aanvragen (muziekafwijking, politieverordening, drankvergunning, ...) kan je nu aanvragen via één overzichtelijk aanvraagformulier (Aanvraagformulier voor organiseren van een evenement - afdrukformulier of Aanvraagformulier voor organiseren van een evenement - Word form).

Bezorg dit wel 2 maanden voor aanvang van je evenement goed ingevuld aan de gemeente:

Secretariaat gemeente Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Email: secretariaat@kampenhout.be
Tel: 016/65.99.23

Wij rekenen op een mooie samenwerking !

Nog meer interessant informatie, zowel voor fuiforganisatoren, zaaluitbaters als beleidsmakers vind je op www.fuifpunt.be

Info omtrent de geluidsnormen voor muziekactiviteiten vind je hier.


© 2011-2016 - Jeugdsite Kampenhout webdesign : highgate´57