vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieHulp voor blindsurfers

decoratie : braille Kampenhout Digitaal

Om de gemeentelijke website "Kampenhout Digitaal" toegankelijk te maken voor personen met een visuele handicap vindt u hieronder enkele richtlijnen en tips welke op deze site van toepassing zijn.


 • "Sneltoetsen" of "ALT-keys"

  Door onderstaande Alt-toetsen in te drukken wordt het sitemap-icoon geselecteerd, de gebruiker hoeft dan enkel nog op [ENTER] te drukken om op de gewenste pagina te komen.

  OPGELET: Dit blijkt enkel te werken bij IE browser; tests met Netscape 4.7, 6.2 en Opera 6.0 faalden.

  Deze iconen/figuren bevinden zich onderaan elke pagina.

 • Navigatie

  De gemeentelijke website maakt voor het navigeren naar de verschillende delen van de site gebruik eenvoudige grafische knoppen. Een alternatief menu is voor deze website dus niet nodig.

  Een ander alternatief is de SITEMAP die eveneens een tekstuele navigatie mogelijk maakt (je kan ook gebruik maken van ALT-S om de sitemap op te roepen).

  Let wel dat de sitemap niet alle pagina's van de website bevat. De onderliggende pagina's zijn te bereiken via de pagina's die in de sitemap opgenomen zijn.

 • Tekstgrootte

  Bovenaan elke pagina-inhoud bevinden zich 2 knoppen waarmee het mogelijk is de tekstgrootte aan te passen door er op te klikken, de ALT-tag die voor deze afbeeldingen gebruikt wordt omschrijft het gebruik van de twee knoppen.

  originele tekstgrootte ALT-tag: originele tekstgrootte
  tekst vergroten ALT-tag: tekst vergroten
 • Frames

  In tegenstelling tot de vorige versie worden op deze site geen frames gebruikt

 • PDF-documenten

  Het lezen van PDF-document schept voor sommige tools die visueel gehandicapten in België gebruiken problemen.

  Vroeger had men om PDF toch te kunnen lezen bepaalde tools nodig die de webpagina's omvormen naar tekst. Vanaf versie 7.0 van Acrobat Reader heeft men deze niet meer nodig. Acrobat Reader 7.0 heeft een verruimde toegankelijkheid, waardoor PDF's gemakkelijker te lezen zijn door slechtzienden.

  Op deze site worden icoontjes gebruikt om aan te duiden om welk type document het gaat; dit wordt steeds vermeld in de ALT-tag van het icoon, samen met de beschrijving van het document.

  Op deze website zullen wij echter zoveel mogelijk gebruik trachten te maken indien dit beschikbaar is van het Word-document (icoon ikoon voor Word document) als alternatief voor het pdf-formaat; de tools die door blindsurfers gebruikt worden kunnen dit zonder problemen lezen.

 • Download Acrobat readerTeneinde de pdf-documenten te kunnen lezen heb je een recente versie van de gratis Acrobat Reader nodig (vanaf versie 7.0). Je kan dit downloaden door op nevenstaande knop te drukken. Je wordt dan naar de nederlandstalige website van Acrobat geleid waar verdere instructies volgen.

 • ALT-attributen bij afbeeldingen

  Visueel gehandicapten kunnen geen afbeeldingen zien. Daarom is de tekst die in de broncode bij de ALT-attirbuten van afbeeldingen geplaatst wordt van het grootste belang.

  Op deze website kregen alle afbeeldingen een goede beschrijvende tekst voor elke afbeelding.
  Wanneer afbeeldingen werden gebruikt als opvulling of voor het schikken van bepaalde gedeelten van de pagina werd als beschrijving "decoratie" gebruikt.
  Sommige tools voor blindsurfers hebben de mogelijkheid om vb. alle voorkomende ALT="decoratie" massaal te negeren wat voor de blindsurfer belangrijk is om een goed overzicht van de inhoud te bekomen (zie tekstbrowser).

 • Gebruik van het LANG-attribuut

  Sommige hulpmiddelen voor Visueel gehandicapten hebben spraaksynthesisers die de teksten omzet in gesproken woorden/zinnen. Deze toestellen hebben meestal de mogelijkheid om meerdere talen te behandelen.

  Het is daarom belangrijk dat bij het analyseren van de broncode door de hulpmiddelen geweten is in welke taal de webpagina's zijn. Indien bepaalde termen in vreemde talen worden gebruikt wordt binnen de broncode van de pagina tijdelijk omgeschakeld naar de taal van de term (of woord) zodat ook de hulpmiddelen kunnen overschakelen.

 • Onderstrepen van tekst

  Onderstrepen van gewone tekst wordt vermeden en enkel gebruikt voor hyperlinks.
  Als alternatief wordt "vette tekst" gebruikt om bepaalde woorden en zinsdelen beter te doen uitkomen voor niet-blindsurfers.

 • Popup vensters

  Popup vensters worden vermeden omdat deze de blindsurfer in verwarring kunnen brengen; bij het openen van een Popup of nieuw venster is het onduidelijk voor de blindsurfer in welk venster hij bezig is.
  Indien een nieuw venster wordt geopend bij de koppeling naar een externe link wordt dit vermeld.

 • Pulldown menu's (keuzemenu's)

  Pulldown of keuzemenu's die het onchange attribute gebruikten worden vermeden. Waar keuzemenu's toch nodig zijn wordt de selectie gekoppeld aan een bevestigingsknop.

 • Flash animatie

  Aangezien Flash een grafisch animatieformaat is en daarom ontoegankelijk voor braille en spraakhulpmiddelen werd deze technologie op de Kampenhoutse website geweerd.
  Ook voor heel wat ouderen is Flash moeizaam bedienbaar.

 • Tabellen

  Tabellen zijn voor blinden slecht leesbaar en worden liefst eenvoudig (klein) gehouden en voorzien van duidelijke titels bij de rijen en kolommen. De tabellen moeten regel per regel worden gelezen.
  Indien een vereenvoudiging van tabellen

  Indien tabellen gebruikt worden voor opmaak worden de breedte-waarden zoveel mogelijk met "procentuele" waarden uitgerust in plaats van "reële" waarden. Dit komt behalve de blindsurfers ook ten goede aan het afdrukken van de pagina's. Het voorkomt ook de nood om in horizontale richting te scrollen (gebruikers van kleine schermen en laptops).

  Voor uitvoerige tabellen met informatiegegevens over bijvoorbeeld bepaalde diensten worden telefoonnummers uitgeschreven zonder spaties (formaat 02/758.01.70). Dit is zeker nuttig indien eenzelfde rij bijvoorbeeld een kolom met een telefoonnummer en een kolom met het faxnummer bevat.

 • Formulieren

  De online formulieren op deze website werden zodanig opgebouwd om blindsurfers gemakelijk toegang te geven; dit werd tot stand gebracht door onnodige layouttabellen te weren en de velden direct na de beschrijving van het veld te plaatsen; hierdoor bekomt men een meer chronologische layout voor de hulpmiddelen die door blindsurfers worden gebruikt.

 • Links

  Omtrent webtoegankelijkheid is reeds heel wat geschreven. De verscheidenheid van websites met informatie omtrent dit onderwerp is dan ook zeer groot. Hieronder enkele nuttige links (alle onderstaande links openen een nieuw venster):

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 28-10-2011