Sint-Stefanuskerk - Zijkapel

 

De kapel, links van het hoofdkoor behoort tot het oudste deel van de kerk: 1290.

Deze zeer archaïsch gemetste zijkapel werd gebouwd, aanpalende aan de toren waarmee ze verbonden was door een gebroken boog, nog steeds aanwezig, maar later dichtgemetst.
Ze was oorspronkelijk verlicht door een venster in mijtervorm, nog steeds zichtbaar aan de buitengevel, wat uitzonderlijk is voor de middeleeuwse bouwstijl in ons land.
In de 17de eeuw werd het huidige gewelf onder vorm van een kruisriboverkluizing toegevoegd. Bij de bouw van voornoemd gewelf werd het venster in mijtervorm dichtgemaakt en door twee rechthoekige ramen vervangen.

In deze kapel kon mis gelezen worden en daartoe werd op de noordelijke muur een muurschildering voorstellende de Golgothen aangebracht.
Tot de bouw van de nieuwe sakristij in 1832 zou deze zijkapel dienst gedaan hebben als sakristij.

In 1995 kon de zijkapel volledig gerestaureerd worden dankzij financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, Vlaamse Gemeenschap, Provincie en gemeente.In de kapel bevint zich de de zeer merkwaardige muurschildering "Golgotha".

GolgothaHet is een Pré-Eykiaanse muurschildering van rond 1425. Deze muurschildering groepeert rond de op het kruis stervende Christus, de heilige apostel Johannes, die Onze-Lieve-Vrouw ondersteunt (links), de soldaat Longinus die de zijde van Christus met een lans doorsteekt, en meer naar rechts de honderdman die zei "Deze mens was waarlijk een rechtvaardige". Uiterst rechts is er een vijfde figuur, een vaandeldrager. De honderdman, die een kroon draagt is geharnast en draagt over zijn harnas een wijde mantel. Onder het kruis is er een schedel en gebeenten, van vroegere kruisigingen.

Op ikonografisch gebied is deze kruisiging bijzonder interessant. Ze herinnert aan een engels beeldhouwwerk van eind 13de eeuw met hetzelfde thema.

Deze fresco werd door pastoor De Ridder ontdekt voor de oorlog bij het afbreken van het witsel (1935). Het werdt voor eerste keer gerestaureerd door de Heer C. Legenhoek uit Brugge in 1939.