Sint-Stefanuskerk - Transept

 

De Predikstoel

Links van het nieuwe altaar bevindt zich een eiken gebeeldhouwde  predikstoel van rond 1650.

Predikstoel

De predikstoel is vermoedelijk afkomstig uit de Sint Michielsabdij van Antwerpen.
Hij is versierd met 4 houten beeldjes, voorstellende de vier evangelisten met hun symbolen:

- Sint Matteus: een jonge man
- Sint Marcus: een leeuw
- Sint Lucas: een stier
- Sint Johannes: een arend
- OL.Heer: met wereldbol (de lerende Christus)

De predikstoel is ook versierd met 5 kolommetjes en een kroonlijst met engelenkopjes, vruchten en bladen, wijnranken en... waarschijnlijk het hoofd van de beeldhouwer (2 maal) of schenker.

De predikstoel stond vroeger aangeleund tegen de tweede kolom links, maar op 2 juli 1944 deelde Pastoor De Ridder aan de Kerkraad: "... dat hij het bezoek ontvangen heedt van Dhr.Stan Leives. Deze kwan de Kerkfabriek attent maken op de hoge kunst archeologische waarde van de predikstoel. Hij moest absoluut beschermd worden tegen mogelijke beschadiging door bomaanvallen." De Raad Besliste daarom deze predikstoel onder de toren te schuiven, waar minder gevaar voor beschadiging bestaat omwille van het gewelf en de massale muren van de toren.


De hulpaltaren

In 1756 werd de dwarsbeuk voorzien van twee hulpaltaren in gemarbreerd hout, met draagbare stenen.
Einde 19de eeuw was het hout van deze altaren helemaal verrot en in 1905 werden deze vervangen door de nieuwe hedendaagse.

Linker Hulpaltaar Rechter Hulpaltaar
O.L.Vrouw-altaar:
Jezus in de tempel
de Hemelvaart van Maria
ST. Jozef-altaar:
de vlucht naar Egypte
de werkplaats van St.Jozef


Ze werden getekend en gebeeldhouwd door B. De Lestré, beeldhouwer - architect te Brussel voor de prijs van 750fr per altaar, samen met het retabel (achterstuk van het altaar).

De stenen van de twee hulpalatern van 1756 werden in de altaartafels ingewerkt.


De doopvont

Doopvont

De doopvont dateert uit de 17de eeuw (+/- 1650).

Mooi gebeeldhouwd donkergrijs graniet, onder de vorm van een goed geproportioneerde schotel op een fijne vaasvormige voet, afsluitbaar door een geelkoperen deksel.

 

 

 

 

 

 


De drie apostelen

De drie Apostelen

Het gaat om de een rest van een oude muurschildering, ontdekt bij het volledig wegnemen van het binnenpleiterwerk na de tweede wereldoorlog. Deze muurschildering is van de 15de of vroeg 16de eeuw. Het stelt de hoofden, in nissen, voor van St.Andreas, St.Johannes en St.Thomas.

De drie nissen zijn gescheiden door zuiltjes. Blijkbaar gaat het om het bovenste deel van een reeks staande heiligen, die als bemiddelaars de weg naar het koor inleiden.


De restauratie van dit fragment, met verhogen van de leesbaarheid van de schildering en behoud van zijn onregelmatige uitsnijding, werd in 1992 uitgevoerd dankzij een gift van de vereniging 'Kampenhout 2000'.

 


De vlucht naar Egypte


De vlucht naar EgypteEen olieverf op doek, in het begin van deze eeuw op triplex geplakt, tgv. van de slechte staat van het doek.

Vlaamse school, kunstenaar onbekend, waarschijnlijk geschilderd rond 1675/1725

Latere toevoeging aan de bovenzijde, te herkennen aan de doffere kleur.

Het is een kopij van een schilderij van Rubens. 

Dit schilderij en dat van "Anna leert Maria lezen", hebben dezelfde afmetingen en omlijsting. Het is daarom meer dan een vermoeden dat deze schilderijen tot in 1905 behoorden tot de twee hulpaltaren in gemarbreerd hout in noord- en zuidtransept. 

 


Houten beeld van St.-Stefanus


Dit gepolychromeerd houten beeld van Sint-Stefanus, begin XVIIIde eeuw, werd gerestaureerd in 1994 door Mw. L.Van Dijck, met geldelijke steun van het Bestuur Monumenten en Landschappen en van de gemeente Kampenhout.

De voorstelling van Sint-Stefanus hier is de meest gangbare van de 17de en 18de eeuw: een jonge man, baardloos, met tonsuur, gekleed in de dalmatiek van diaken met stola, waarover een koorkap. Ook de traditionele attributen vinden wij hier terug: de martelaarspalm en de stenen, werktuig van de marteling.